Kwadrant.org

Per 1 januari 2013 is de dienstverlening van Kwadrant aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek voortgezet onder de merknaam 's Heeren Loo.
Wilt u meer informatie over de dienstverlening aan jongeren en met een licht verstandelijke beperking, kijk dan op onze website.