Zorgthema’s

Zoekt u informatie over een verstandelijke beperking? Hier vindt u informatie. Wij hebben jarenlange ervaring en expertise, landelijke dekking en veel cliënten met diverse beperkingen en syndromen. Hierdoor hebben wij ruime kennis over allerlei onderwerpen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over een verstandelijke beperking en de behandeling? Neem dan contact op met een van onze ervaren medewerkers via 0800 – 3 55 55 55. Of gebruik het contactformulier.

Autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Mensen met autisme verwerken informatie die binnenkomt via de zintuigen anders. Het is voor hen lastig te begrijpen wat de ander denkt en voelt. Daardoor is omgaan met andere mensen soms moeilijk.
Lees meer over Autisme >>

Ernstig meervoudige beperking (EMB)

Mensen met een ernstig meervoudige beperking hebben veel lichamelijke en verstandelijke klachten. Ook hebben ze een laag IQ. Ze hebben meestal:

  • problemen met bewegen
  • problemen horen en zien
  • gezondheidsklachten.

Lees meer over ernstig meervoudige beperking >>

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben een wat lager IQ van (50-85). Ook zijn hun sociale vaardigheden minder ontwikkeld. Daardoor is het soms lastig om hun draai te vinden op school of op het werk. Soms ook hebben mensen met licht verstandelijke beperkingen soms:

  • leer- en opvoedingsproblemen
  • gedragsproblemen
  • een psychiatrische stoornis

Lees meer over licht verstandelijke beperking >>

Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)

Moeilijk verstaanbaar gedrag is gedrag dat onverwacht is en we soms niet begrijpen. Mensen met MVG kunnen agressief zijn naar anderen of naar zichzelf. Ze uiten zich heel verschillend. Zowel in hoe ze denken als wat ze doen. Hun beperkingen kunnen aangeboren zijn of later zijn ontstaan.
Lees meer over moeilijk verstaanbaar gedrag >>

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Het kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een ongeluk, maar ook door een ziekte.
Lees meer over niet aangeboren hersenletsel >>

Prader Willi syndroom (PWS)

Prader Willi Syndroom is een genetische afwijking op chromosoom 15. Het is een syndroom met geestelijke en lichamelijke kenmerken. Een van de belangrijkste kenmerken van Prader Willi Syndroom zijn eetproblemen.
Lees meer over Prader Willi syndroom >>

Smith Magenis syndroom (SMS)

Het Smith Magenis syndroom is een ontwikkelingsstoornis die kan leiden tot:

  • een langzame motorische en spraak- en taalontwikkeling
  • slaapproblemen
  • moeilijk leren
  • een verstandelijke beperking

Lees meer over Smith Magenis syndroom >>