Je leert overal iets!

Mensen ontwikkelen zich van kind af aan om zo zelfstandig mogelijk te leven. 's Heeren Loo stimuleert mensen met een verstandelijke beperking hierbij.

We helpen hen verder door goed te kijken naar hun ontwikkelbehoeften en mogelijkheden. Leren gebeurt op school, maar ook buiten schooltijd zetten kinderen en jongeren grote stappen in hun ontwikkeling. Met een passende training is niemand ooit te oud om nieuwe dingen te leren. Medewerkers van 's Heeren Loo kunnen u ondersteunen in het vinden van de juiste scholing voor uw kind of familielid.

Vakopleidingen

Jongeren én volwassenen kunnen bij 's Heeren Loo een vakopleiding volgen. Bijvoorbeeld een opleiding om te gaan werken in een café of winkel of de opleiding voor heftruckchauffeur. De opleidingen en cursussen worden vaak georganiseerd samen met een regionaal opleidingscentrum of een ander opleidingsinstituut. Bij afronding volgt een officieel diploma.

Academie voor Zelfstandigheid

De academie voor Zelfstandigheid (avZ) geeft mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid hun zelfstandigheid op woon- en/of werkgebied te laten groeien. Wat kan de student al? En wat wil hij of zij? Dát zijn de uitgangspunten. Op basis hiervan biedt de avZ een individueel op maat gesneden trainingsprogramma. Een belangrijk onderdeel van het programma vormt de transfer: het geleerde toepassen in de praktijk. Het resultaat van de training is een duurzame toename van de competenties en het probleemoplossend vermogen van de student. De sleutel van de werkwijze van de avZ is lokale samenwerking: het samen met de student betrekken van belangrijke en/of gespecialiseerde organisaties of personen in de omgeving van de student bij het trainingsprogramma.

Kijk voor meer informatie op de website van de academie voor Zelfstandigheid.

Vaardigheidstrainingen

Met een vaardigheidstraining kunnen mensen met een verstandelijke beperking zich ontwikkelen richting een zelfstandiger leven. Denk aan een weerbaarheidstraining, een sociale vaardigheidstraining, een training omgaan met de computer of een training lezen en schrijven. Deze vaardigheidstrainingen worden binnen 's Heeren Loo gegeven.

Scholen

's Heeren Loo werkt intensief samen met een aantal scholen in het speciaal onderwijs. Speciaal voor jongeren heeft 's Heeren Loo in het voorgezet onderwijs (voor ZMLK, VSO-ZMOK) drie scholen: het Emaus College in Ermelo, De Duinpieper in Noordwijk en De Lasenberg in Soest. Voor jongeren die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben en niet terecht kunnen bij het speciaal onderwijs, biedt 's Heeren Loo ook diverse mogelijkheden. Kenmerkend voor het onderwijs van 's Heeren Loo is dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen vanuit zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Er is veel aandacht voor het aanleren van (sociale) vaardigheden. De leerlingen krijgen onderwijs aangeboden dat afgestemd is op hun niveau. Passend bij de eigen hulpvraag, passend bij het toekomstperspectief en zo zelfstandig mogelijk.

Naschoolse, buitenschoolse en weekend opvang

Kinderen tot 23 jaar kunnen na school terecht bij de naschoolse opvang. Bij de naschoolse opvang werken deskundige medewerkers die jongeren in een prettige omgeving helpen bij het spelen, huiswerk maken en contacten leggen. Er is veel aandacht voor het aanleren van (sociale) vaardigheden. We organiseren daarom veel activiteiten, zowel voor de hele groep als voor kinderen apart. 's Heeren Loo kan uw kind ook in het weekend opvangen. En in de vakantieperiode kunt u gebruikmaken van de vakantieopvang.

Kinderdagverblijven

Een kind dat nog niet toe is aan school, kan terecht op een kinderdagverblijf. In onze kinderdagverblijven werken gespecialiseerde mensen, zoals orthopedagogen, een Arts Verstandelijk Gehandicapten, therapeuten en begeleiders. In een sfeer van rust en ruimte helpen zij uw kind verder in zijn ontwikkeling. 's Heeren Loo kan uw kind ook in het weekend opvangen. En in de vakantieperiode kunt u gebruikmaken van de vakantieopvang.

Indicatie

Voor Leren en opvang heeft u een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig is. Als u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag op weg.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER