Laatste nieuws
Welk gevolg heeft de verandering van je houding 'n nachts op de mobiliteit van de...
Bartiméus heeft een film gemaakt over mensen die en slechtziend zijn en een verstandelijke...
Misschien heeft je kind of familielid met een verstandelijke beperking meer hulp nodig dan waar...

's Heeren Loo opent gezinshuis in Breezand

Op 28 oktober vindt de officiële opening plaats van het eerste gezinshuis van 's Heeren Loo in de provincie Noord-Holland. Gezinshuisouders Rika Spel en Danny Reebot bieden in hun eigen woning aan de Stoomweg in Breezand ruimte aan twee kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Angela is daarvan de eerste. De familie heeft zelf twee thuiswonende kinderen.

's Heeren Loo Zorggroep heeft verspreid over het land al een groot aantal gezinshuizen waar kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking wonen. 's Heeren Loo streeft ernaar de komende jaren ook het aantal gezinshuizen in Noord-Holland verder uit te breiden. Wiebrand Top, regiodirecteur 's Heeren Loo Noordwest Nederland: "Steeds meer blijkt hoe belangrijk een gezinsleven is voor de ontwikkeling van een kind. Met dat besef neemt ook de vraag naar gezinshuizen toe. Vanuit onze expertise kijken we hoe we daaraan tegemoet kunnen komen." 

Rust en structuur

Soms kan een kind vanwege zijn verstandelijke beperking niet meer langdurig thuis wonen. Juist dan is het belangrijk dat een kind terechtkomt in een stabiele, betrokken en overzichtelijke omgeving. Door de rust en structuur in een gezinshuis komen kinderen volop tot hun recht. 

Een thuis

Een gezinshuis benadert zoveel mogelijk de gezinssituatie die zo van belang is voor de ontwikkeling van het kind. Binnen het gezinshuis krijgt een kind professionele ondersteuning en begeleiding. De gezinshuisouders bieden het kind een plaats waar het kind zich onvoorwaardelijk welkom voelt. Een thuis waarin het kind gewaardeerd wordt zonder zich te hoeven bewijzen of waardering te moet verdienen. De gezinsouders bieden het kind persoonlijke zorg en aandacht, stabiliteit en continuïteit, veiligheid en structuur. En ze geven voorbeeldgedrag. 

Kansen

In een gezinshuis krijgt een kind optimale kansen om zijn persoonlijkheid verder te ontwikkelen, sociale vaardigheden uit te bouwen en deel te nemen aan de maatschappij. Daarmee geven de gezinshuisouders het kind de kans om de psychische gezondheid en emotionele stabiliteit verder te ontwikkelen en zo nodig te herstellen. 

Voor de gezinshuisouders zelf is de zorg voor een kind met een verstandelijke beperking vaak een verrijking hun gezin. Rika Spel: "We zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. We liepen al een tijdje rond met het idee om meer kinderen een plekje te geven in ons gezin. Ik zie nu dat de komst van Angela onze eigen kinderen goed doet. Ze leren rekening te houden met andermans beperkingen. En we hebben het ook gewoon heel gezellig samen."

Wilt u aanwezig zijn bij de opening of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:

Nel de Jongste
06-52538286
[email protected]
 Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.