Laatste nieuws
Vanavond Opsporing Verzocht
Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond, 13 november, aandacht aan een...
’s Heeren Loo start samen met ROC Mondriaan in regio Den Haag en Leiden een praktijk-gestuurde...
Gemeente Ermelo en 's Heeren Loo tekenden maandag 5 november een samenwerkingscontract voor...

's Heeren Loo Zorggroep legt de basis voor innovatieve zorgdomotica

Op 9 december jl. tekende de 's Heeren Loo Zorggroep een overeenkomst met CLB Integrated Solutions B.V. De komende 10 jaar gaan zij samen invulling geven aan de doorontwikkeling van zorgdomotica binnen de 's Heeren Loo Zorggroep. Met deze overeenkomst kiest de 's Heeren Loo Zorggroep voor één leverancier en één toepassing voor zorgdomotica.

Visie op zorgdomotica

Paul de la Chambre, voorzitter Raad van Bestuur van de 's Heeren Loo Zorggroep: "Bij alles wat wij doen, staat het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan onze cliënten centraal. De zorgdomotica van de 's Heeren Loo Zorggroep levert hier een belangrijke bijdrage aan. Door het contract met CLB heeft de 's Heeren Loo Zorggroep straks één nieuwe uniforme oplossing. Dit is een goede basis voor innovatieve toepassingen en we boeken meteen grote kwalitatieve & functionele vooruitgang door de inzet van AB3 (derde generatie Akoestische Bewaking) en stressed voice."

Kwaliteit van bestaan

Zorgdomotica biedt ondersteuning bij de zelfredzaamheid, participatie en eigen regie van cliënten van de 's Heeren Loo Zorggroep, zodat zij zo normaal en prettig mogelijk kunnen leven met oog voor de bijbehorende ethiek en wetgeving. De oplossing van CLB draagt bij aan deze doelen. Niels de Bruin, algemeen directeur CLB, over de inhoud: "CLB biedt de 's Heeren Loo Zorggroep een integrale oplossing voor zorgdomotica en persoonsalarmering. Het is een toekomstvast, 24-uurs systeem, waarbij de nieuwste technologieën worden toegepast om zo bij te dragen aan het bieden van de veilige, kwalitatief hoogwaardige zorg die 's Heeren Loo Zorggroep nastreeft."

Een concreet bewijs hiervan is de ‘Eervolle Vermelding Technische Innovatie' die 's Heeren Loo Zorggroep en CLB ontvingen tijdens de beurs ‘Domotica & Slim Wonen' voor het pilot project AB3 op een locatie van 's Heeren Loo Zorggroep in Geldermalsen. Meldingen veroorzaakt door bijvoorbeeld onweer, wasmachines en voorbijkomende treinen worden door AB3 herkend en niet langer aangeboden als melding. Dit voorkomt een hoop ongewenste meldingen. Er wordt efficiënter gewerkt en de cliënten ervaren minder inbreuk op de privacy, doordat er minder uitluistermomenten nodig zijn. Hieruit blijkt dat beide partijen innovatie en toekomstgericht denken hoog in het vaandel hebben staan.

Veilige leef- en werkomgeving

De 's Heeren Loo Zorggroep implementeert volgend jaar ook de stressed voice technologie van CLB. Hiermee kunnen agressie en andere emoties snel worden gedetecteerd. Door inzet van deze technologie kunnen onveilige situaties sneller worden beoordeeld en in de kiem worden gesmoord. Deze technologie levert in combinatie met persoonsalarmering een belangrijke bijdrage aan een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.

CLB Foundation

Om het partnership te benadrukken, heeft de CLB Foundation aan de 's Heeren Loo Zorggroep een cheque overhandigd ter waarde van
€ 50.000,- ter ondersteuning van activiteiten met cliënten. De medewerkers van CLB zijn als vrijwilliger betrokken bij deze activiteiten.

 

 Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.