Laatste nieuws
Ook mensen met een verstandelijke beperking mogen op 21 maart a.s. stemmen voor de gemeenteraad....
Elk gezinshuis is uniek
In gezinshuizen wonen kinderen of jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen....
"Dit is waarschijnlijk de bewogenste nacht van mijn leven." Zo begint een brief uit...

Achmea enthousiast over project in 'De Haven'

In het jaar 2012 heeft 's Heeren Loo Zorggroep in samenwerking met Zorg- en Wooncentrum ‘De Haven' een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om als twee verschillende zorgorganisaties samen te werken, in nauwe samenhang met andere partijen zoals de gemeente Bunschoten. Over het eindresultaat zijn niet alleen de samenwerkende partijen enthousiast, maar ook zorgverzekeraar Achmea.

De zorgverzekeraar stelde subsidie beschikbaar om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren. De kwaliteitsmedewerker van Achmea geeft aan dat niet alleen het onderzoek is geslaagd, maar ook de samenwerking. Hij ziet graag dat dit voorbeeldproject een stimulans is voor anderen om op diverse nieuwe plaatsen vergelijkbare initiatieven lokaal te ontwikkelen.

Het eindresultaat van dit project is dat negen gemotiveerde mensen met een verstandelijke beperking een interessante werkplek hebben gevonden in een Zorg- en wooncentrum voor ouderen. Gewoon bij hen in de buurt. Het is iets wat beide zorgorganisaties nog veel meer kwetsbare burgers toewensen: er toe doen in de lokale omgeving waarin een beroep wordt gedaan op je competenties. Die ruimte is er: het project heeft nog een paar open plaatsen.

Voor wie geïnteresseerd is in het onderzoeksrapport: [email protected].