Laatste nieuws
In de medische en academische wereld komt er steeds meer aandacht en specialistische zorg voor...
De Coöperatie Boer en Zorg en 's Heeren Loo gaan samenwerken. Zodat cliënten die op een...
Op 9 mei 2018 is het feest bij Boerderij Kakelhoeve. Dan wordt er namelijk het...

Alle kinderen verdienen een plek om tot leren te komen

Van 8 tot en met 12 mei is de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Thuiszitters zijn kinderen die (tijdelijk) geen passende plek hebben binnen het onderwijs en daardoor noodgedwongen thuiszitten. Pim*, 10 jaar oud uit de provincie Groningen, begon net als de meeste kinderen op de basisschool. Vanaf groep 4 ging hij naar het speciaal onderwijs. In het begin ging het goed, maar later ging het bergafwaarts en kwam ook Pim thuis te zitten.

Van school gestuurd

Pim: “Het ging slecht op school. Ik liep vaak weg en werd soms heel boos. Dan schold ik meesters en juffen uit, gooide ik met pennen en boeken in de klas en soms sloeg ik ook meesters en juffen” Pim werd van school gestuurd. Zijn moeder vertelt: “Als ouders verwacht je toch het een en ander van het speciaal onderwijs, maar zij konden niets meer voor ons doen. Leerkrachten waren bereidwillig, maar liepen steeds meer op tegen de grenzen van hun kunnen en het onderwijs- en zorgstelsel in ons land. Instanties verwezen naar elkaar.” Ongeveer 1,5 jaar heeft Pim thuis gezeten. Ondertussen kreeg hij geen hulp en vooral geen onderwijs. Via de onderwijsconsulent en het Samenwerkingsverband 20-01 PO (die een tijdelijke leerkracht voor Pim regelden) kwam Pim uiteindelijk bij Cedin terecht. Cedin werkt samen met ’s Heeren Loo om kinderen die thuis komen te zitten weer een kans te geven.

Dagbehandeling en thuisondersteuning

Esther Dieterman is gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo: “De kinderen ontvangen bij ons een dagbehandeling en in combinatie met Cedin bieden we thuisondersteuning aan. De dagbehandeling bestaat voornamelijk uit sport- en speltherapie aangevuld met een stuk onderwijs. Sinds april 2017 wordt in overleg met het Samenwerkingsverband 20-01 PO het onderwijs gegeven door een ervaren en deskundige leerkracht vanuit RENN4. Op het moment dat een leerling instroomt, werken we eerst aan de relatie tussen begeleider en kind. Dit is van belang om vervolgens de leerling ook te leren reflecteren op het eigen handelen. Moeilijke situaties van een leerling gaan we niet uit de weg, maar zoeken we juist op. Dit zijn namelijk hele belangrijke leermomenten. Gefaseerd werken we aan de terugkeer naar een passende plek in het onderwijs. De leerling keert sociaal-emotioneel sterker terug waardoor het ook succesvolle leerervaringen kan opdoen in de schoolse situatie. We specialiseren ons in kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Uit ervaring weten we dat het programma bij deze leerlingen goed aansluit.”

“Moeilijke situaties van een leerling gaan we niet uit de weg, maar zoeken we juist op.”

Groei door goede samenwerking

Sees Bergman is begeleider bij ’s Heeren Loo en heeft ook Pim begeleid: “Toen Pim bij ons binnenkwam zag ik een jongetje dat heel lief en zorgzaam kon zijn, maar niet wist hoe dit moest als hij het moeilijk had, of kreeg. Ik zag een hulpeloos en angstig jongetje. Prikkels en tegenslagen waren lastig voor hem.“ Pim vond het heel spannend in het begin. “Ik vond het heel spannend, ook de leuke dingen zoals het zwembad en gymzaal. Er kwamen juffen op school die mij hielpen met schoolwerk. Ook kreeg ik hulp om niet boos te worden en uitleg bij dingen die ik niet snapte. In het begin werd ik nog wel eens boos, maar ik had wel door dat het werkte. Met rekenen bijvoorbeeld werd ik boos, omdat ik niet snapte hoe het moest. Dan kreeg ik meer uitleg. Dat hielp.” Ook zijn ouders zagen hem groeien. “Als ouders weet je zelf het beste waar het probleem ligt. Door een goede samenwerking (ook met ons als ouders en Pim zelf), de juiste diagnose, begeleiding en therapie hebben we nu ook antwoorden gekregen op onze vragen.”

Terug naar het basisonderwijs

Binnenkort gaat Pim weer terug naar het basisonderwijs. “Hij is toe aan iets nieuws”, vertelt zijn moeder. Ook Pim beaamt dit: “Ik vind het wel goed om naar een andere school te gaan, omdat ik er nu klaar voor ben.“ Zijn moeder vertelt dat terug naar school gaan ook niet makkelijk gaat. “Pim heeft een soort ‘stempel‘ gekregen van probleemkind. En daar zitten scholen niet op te wachten. Maar de problemen kunnen verschillen en niet elk kind is hetzelfde. Zorg en onderwijs zouden veel meer samen moeten gaan.”

Begeleider Sees wil hier graag een steentje aan bijdragen en er voor de kinderen zijn. “Uit eigen ervaring weet ik dat het leven soms heel pittig is, ook op jonge leeftijd. Ik verwijt de kinderen niks. Iemand moet er voor ze zijn en ik wil daar graag een steentje aan bijdragen. Het mooiste van mijn werk is dat je bij veel kinderen snel vooruitgang kan boeken, zodat ze net zoals Pim een makkelijker leven mogen krijgen. Ik wil ze meer body meegeven, zodat ze meer toekomstperspectief krijgen en plezier kunnen hebben.”

‘s Heeren Loo, Cedin en het Samenwerkingsverband 20.01 PO werken samen met als doel leerlingen met traumatische ervaringen die niet meer open staan voor leren en onderwijs tot rust te brengen en ze geleidelijk aan weer zicht in hun eigen handelen te geven. Zo komt de deur naar het kunnen en willen leren weer open te staan. Meer informatie is op te vragen bij het Samenwerkingsverband 20.01 PO, Cedin en ’s Heeren Loo.

* Pim is een gefingeerde naam. De echte naam van Pim is bij de redactie bekend.Reacties

Elke
Prachtig! Succes 'Pim' bij alle verdere stappen in je leven. En collega's 's Heeren Loo / Cedin, keep up the good work!!
Geplaatst op 12-5-17 13:34.