Laatste nieuws
Alle medewerkers van 's Heeren Loo die niet direct in de zorg werkzaam zijn, deden op...
De Raad van Toezicht van 's Heeren Loo heeft Ernst Klunder benoemd als lid Raad van Bestuur...
Vanaf vandaag kunnen familie, cliënten, vrijwilligers en medewerkers van 's Heeren Loo hun...

CDA en 's Heeren Loo in gesprek over veranderingen in zorg

CDA Noordwijk organiseerde op 25 januari een regionale bijeenkomst in de wijk Noordwijkerduin bij ‘s Heeren Loo. Bij deze bijeenkomst ging het CDA in gesprek met belangrijke stakeholders als 's Heeren Loo over de mogelijkheden en zorgen die de aanstaande veranderingen in de AWBZ en WMO met zich meebrengen. De bijeenkomst is (van parkeerplaats tot drankjes en hapjes) verzorgd door cliënten.

Organisator Els van Egmond (raadslid te Noordwijk) kijkt tevreden terug. "Als één van de grootste zorgaanbieders in de Bollenstreek is 's Heeren Loo juist nu een belangrijke gesprekspartner. Wij willen dan ook met hen in gesprek blijven en luisteren naar hun zorgen én hun ideeën."

Corine Postma gaf aan dat zij graag samen met gemeente, collega instellingen en alle andere stakeholders wil nadenken over hoe de zorg het beste ingevuld kan worden. De veranderingen en gigantische bezuinigingen vanuit het rijk vergen een andere manier van werken. "Wij zijn daarom hard bezig om onze organisatie goed mee te laten bewegen in de veranderende omgeving. Dat doen we door het gesprek aan te gaan en te zoeken naar samenwerking." vertelt Corine Postma.

Ook benadrukt zij dat de expertise die 's Heeren Loo heeft niet verloren moet gaan. "We kunnen met de gemeente meedenken over het invullen van hun nieuwe taak omdat we de cliënten, hun sociale netwerk en hun vraag goed kennen."

Samenwerken

CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer, tevens oud-wethouder WMO, uitte haar zorgen over de impact van het pakket wijzigingen dat op de gemeenten af komt. Ook riep zij de VVD en PvdA op om ZZP 3 en ZZP 4 niet over te hevelen naar de WMO omdat mensen die daar onder vallen te afhankelijk zijn van zorg. Zij vroeg de gemeenten goed met elkaar en met zorgleveranciers zoals 's Heeren Loo samen te werken. "Het is voor mij als Tweede Kamerlid erg waardevol om hier aanwezig te zijn. Hier komen de concrete zorgen maar ook oplossingen en goede ideeën naar boven die ik kan inbrengen in de Tweede Kamer." 

Expertise betrekken

Els van Egmond kondigde aan dat door onder meer deze bijeenkomst het CDA tijdens de komende raadsvergadering een motie zal indienen. "Wij zullen de wethouder vragen een manier te zoeken de expertise van de verschillende zorgaanbieders als 's Heeren Loo blijvend te betrekken bij de keukentafelgesprekken. Het CDA vindt het belangrijk dat inhoudelijke kennis en verregaande expertise behouden blijft," aldus Els van Egmond.

Foto: vlnr Els van Egmond, Corine Postma en Mona Keijzer
 Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.