Laatste nieuws
Wat heb je aan kennis als het niet op de goede plek terecht komt? De kennis die binnen en buiten...
Vandaag, op de landelijke dag van de Vrijwilliger, krijgen alle vrijwilligers van 's Heeren Loo...
Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in de maatschappij. In elke werksector, maar zeker ook in de...

Duurzaam ondernemen bij 's Heeren Loo: onze maatschappelijke rol waarmaken

Bij 's Heeren Loo werken we continu aan het verbeteren van de duurzaamheid van onze organisatie. Als grootste zorgaanbieder in de Gehandicaptenzorg staan wij midden in de samenleving. Wij vinden dat een duurzame samenleving de aarde niet slechter achterlaat voor volgende generaties. En wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid, passend bij de cliënt en zijn familie, de medewerkers, de omgeving en onze maatschappelijke rol hierbinnen.

Juist vanuit het belang van continuïteit van de zorg voor onze veelal kwetsbare cliënten, hebben wij de plicht om ’s Heeren Loo duurzaam (financieel) gezond te houden. Hun dromen, wensen en behoeften aan ondersteuning bepalen daarom in hoge mate hoe wij onze organisatie inrichten, hoe wij geld besteden én hoe we met duurzaamheid omgaan.

ISO 26000 referentiekader

Om onze visie op duurzaamheid na te leven en om er verantwoording over af te leggen, gebruiken we de wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000 als referentiekader. Deze richtlijn biedt zeven kernthema’s om maatschappelijk verantwoord ondernemen handen en voeten te geven binnen organisaties.

De richtlijn ISO 26000 bestaat uit twee onderdelen:

  • Zelfverklaring: een door de voorzitter van de Raad van Bestuur ondertekende verklaring dat ’s Heeren Loo jaarlijks openheid geeft over de gemaakte keuzes ten aanzien van haar duurzame keuzes.
  • Duurzaamheidsrapport: een onderbouwende rapportage waarin ’s Heeren Loo beschrijft op welke wijze de organisatie vorm en inhoud geeft aan haar duurzame strategie. Duurzaamheid is hierbij meer dan bewust omgaan met geld en middelen, maar ook met mensen en de omgeving.

Het duurzaamheidsrapport en de zelfverklaring zijn onlangs vastgesteld door de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo.

Klik hier voor het duurzaamheidsrapport van ’s Heeren Loo.
Lees hier hoe Stefan van den Bosch, cliënt en voorzitter van de Regionale Cliëntenraad en lid van de Centrale Cliëntenraad, dagelijks met duurzaamheid bezig is.Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.