Laatste nieuws
Wat heb je aan kennis als het niet op de goede plek terecht komt? De kennis die binnen en buiten...
Vandaag, op de landelijke dag van de Vrijwilliger, krijgen alle vrijwilligers van 's Heeren Loo...
Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in de maatschappij. In elke werksector, maar zeker ook in de...

'Een plek voor iedereen'

In onze huidige samenleving wonen veel verschillende groepen mensen met een verschillende culturele achtergrond. Maar hoe kunnen we gezamenlijk mensen vanuit verschillende culturele achtergronden en met een verstandelijke beperking ondersteunen? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Een plek voor iedereen' op 21 november over diversiteit en cultuursensitieve zorg van 's Heeren Loo regio Oost-Nederland in de Centrum moskee in Deventer.

Kees Erends, lid Raad van Bestuur, gaf aan dat diversiteit erg belangrijk is. "Het is goed dat er veel verschillende mensen zijn. Zo kunnen we van elkaar leren. Dat geldt ook voor 's Heeren Loo want ook 's Heeren Loo is altijd erg divers geweest. We hebben locaties op veel plekken in het land met cliënten maar ook medewerkers met verschillende achtergronden. Maar iedereen mag zijn eigen plek vinden en gelukkig hebben we veel mensen die daarbij helpen."

Eén van hen is Soner Demirhan, zorgbemiddelaar in de regio Oost-Nederland. Hij houdt zich ook bezig met het thema diversteit. Regiodirecteur Roland Stavorinus vroeg hem, wat zijn de belangrijkste lessen over het werken met mensen uit andere culturen? Soner legde uit dat het belangrijk is om te kijken naar drie verschillende dingen. "Kijk naar de cliënt, medewerker en organisatie. De eerste stap is de vraag van de cliënt. Voor de medewerker is het belangrijk om te kijken naar de vraag achter de vraag. Dus wat heeft de cliënt echt nodig? Uiteindelijk wordt de vraag teruggekoppeld binnen de organisatie. Zo kun je samen vanuit dezelfde visie de cliënt helpen. Voor de medewerker is het dus erg belangrijk om de zorgvraag goed in beeld te krijgen. Hier kom je alleen achter door goed te luisteren en door te vragen. Ontmoet ook het netwerk van de cliënt zoals de ouders. Leg hen goed uit wat het betekent om een beperking te hebben. Hiervoor moet de medewerker voldoende tijd nemen. Sleutelwoorden zijn respect en verbinding."

Een methode die professionals hierbij ondersteunt, is het cultureel interview. Deze methode is op dit moment in ontwikkeling bij Advisium. Het cultureel interview is een middel om aansluiting en verbinding te krijgen bij mensen met een verschillende culturele achtergrond. Ook hierbij zoekt de medewerker naar de vraag achter de vraag. Door het gebruik van het interview ontstaat er een ander verhaal van of over de cliënt. Cliënten worden actief betrokken en bewust van hun eigen kracht en mogelijkheden. Er zijn twee versies van het interview, één voor de cliënt en één voor de betrokkenen rond de cliënt. Uiteindelijk ga je samen aan de slag om gedeelde grond te creëren.

Ook Chiel Egberts beaamde in zijn toespraak over driehoekskunde dat in andere culturen de driehoek er soms anders uitziet dan in de Nederlandse cultuur. De familieband, een groter netwerk rondom de cliënt en trots spelen een zeer grote rol. De professional moet zich daar zeer goed van bewust zijn. Want wanneer de band met de familie goed is en wanneer er wederzijds vertrouwen ontstaat zal de professional optimale begeleiding kunnen bieden.

De conclusie van de bijeenkomst is dat we allemaal in systemen leven. En daarin leven we samen. We moeten samen een weg vinden ondanks de verschillen. We hebben elkaar nodig en er mogen verschillen zijn. Verdiep je in elkaar zodat iedereen de zorg kan ontvangen die hij nodig heeft. Uiteindelijk kunnen we dan in liefde samenleven en verschillen overbruggen.

Na afloop konden de aanwezigen met elkaar verder praten over het thema diversiteit en genieten van een heerlijke Turkse lunch.Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.