Laatste nieuws
Vandaag hield Kees Erends van de Raad van Bestuur de Han Nakken Lezing 2018. Daarin deelde hij de...
Kersverse begeleider Melike Senler schrijft in haar weblog voor Klik over de overstap die ze...
Wat heb je aan kennis als het niet op de goede plek terecht komt? De kennis die binnen en buiten...

Familie steeds meer betrokken

Hij is al 30 jaar actief binnen 's Heeren Loo en is met veel plezier voorzitter van de Regio Cliëntenraad Midden-Nederland. Ook is hij lid van de Centrale Cliëntenraad. Bert van Dijk (1943) legt met passie uit dat er in de loop van de jaren veel is veranderd..

Kennismaking met 's Heeren Loo

Zijn pleegzoon Joop kwam in de jaren '80 bij Bert en zijn vrouw en twee kinderen wonen. Wat zo enthousiast begon, zorgde voor steeds meer spanningen. Joop bleek licht verstandelijk beperkt en had professionele hulp nodig. Zo kwamen Bert en zijn vrouw uit bij het Van Arkel-instituut in Soest (tegenwoordig locatie Arkemeyde).

"Eenmaal kennis gemaakt met de organisatie zag ik een kloof tussen het bestuur en de ouderraad. Dat móest anders. In de jaren ‘90 liepen bestuursleden in driedelig pak en mocht je blij zijn als je wat budget kreeg voor een goed idee," herinnert Bert zich. "Er was geen samenwerking, je had als familie geen inspraak. Je kind ophalen of brengen? Dat deed je bij de portier. Er stond als het ware een muur om het terrein."

Driehoekskunde

De veranderingen, door de jaren heen, laten zich goed uitleggen aan de hand van de driehoekskunde van Chiel Egberts. Deze driehoek laat de verhouding zien tussen cliënt, ouder en zorgprofessional. "Alle partijen staan in contact en communiceren met elkaar," legt Bert uit. "Dit is tegenwoordig een van de belangrijkste uitgangspunten. Zo blijven de zorgprofessionals op de hoogte van de situatie thuis. Ouders weten wat er bij 's Heeren Loo gebeurt. Familie en verwanten spelen een veel grotere rol. Daar heeft iedereen baat bij, maar uiteindelijk draagt het vooral bij aan het welzijn van de cliënt."

Samen in regie

"Tegenwoordig zijn de lijntjes veel korter. Het is een streven om ‘samen in regie' te zijn. Waar vroeger de organisatie van bovenaf werd geregisseerd, is er nu meer ruimte voor feedback en overleg vanuit de familie."

Nog lang niet klaar

"In 25 jaar veranderde er veel. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in 1996 werkte als een katalysator: het idee van medezeggenschap vond steeds meer weerklank. Maar gelukkig is er ook nog veel te doen! Het woord ‘medezeggenschap', bijvoorbeeld. Ik hoop dat het verandert in ‘zeggenschap'. Als cliënt mag je toch beslissen over je eigen leven? Alleen inspraak hebben, is niet voldoende!"

 Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.