Laatste nieuws
Alle medewerkers van 's Heeren Loo die niet direct in de zorg werkzaam zijn, deden op...
De Raad van Toezicht van 's Heeren Loo heeft Ernst Klunder benoemd als lid Raad van Bestuur...
Vanaf vandaag kunnen familie, cliënten, vrijwilligers en medewerkers van 's Heeren Loo hun...

LVB-jongere gevoeliger voor invloed van vrienden

Begrijpen hoe risicogedrag verklaard kan worden, is een eerste stap naar strategieën om risicogedrag te verminderen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking ervaren beperkingen op het terrein van cognitieve besluitvorming en zijn gevoeliger voor de invloed van leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Anika Bexkens. Voor haar onderzoek heeft Bexkens onder andere data verzameld bij jongeren van Groot Emaus. Op maandag 16 december heeft ze haar onderzoek verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam.

LVB-jongeren vertonen vaker seksueel risicogedrag, middelenmisbruik en delinquent gedrag dan hun niet-verstandelijk beperkte leeftijdsgenoten. Anika Bexkens onderzocht factoren die ten grondslag liggen aan dit verhoogde risicogedrag. Ze onderzocht deze factoren niet alleen bij jongeren met en zonder LVB, maar ook bij jongeren met een gedragsstoornis en bij jongeren met LVB én een gedragsstoornis. Aangezien LVB vaak gepaard gaat met een gedragsstoornis, en gedragsstoornissen ook gerelateerd zijn aan verhoogd risicogedrag.

Invloed van leeftijdsgenoten

Zowel cognitieve vaardigheden (zoals cognitieve controle en besluitvorming) als affectieve vaardigheden (zoals gevoeligheid voor de invloed van leeftijdsgenoten) blijken een rol te spelen bij risicogedrag. Bexkens laat zien dat jongeren met LVB (met en zonder gedragsstoornis) beperkingen ervaren in de cognitieve besluitvorming en gevoeliger zijn voor de invloed van leeftijdsgenoten. Beperkingen op deze gebieden zouden ten grondslag kunnen liggen aan het hoge risicogedrag dat bij hen wordt waargenomen. Bovendien ondervinden jongeren met LVB zonder gedragsstoornis ook cognitieve controleproblemen.Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.