Laatste nieuws
Op 17 juli 2018 verscheen een artikel in de Volkskrant over de samenwerking die 's Heeren...
Maarten Hijink, Tweede Kamerlid van de SP liep dinsdag 10 juli mee met de nachtzorg in Noordwijk....
Bartiméus en 's Heeren Loo intensiveren vanaf vandaag hun samenwerking in de ondersteuning...

Mooie resultaten Baanbreker

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische problemen en een verslaving in Overijssel en Gelderland kunnen in crisissituaties terecht bij Baanbreker, een sectoroverstijgend initiatief van 's Heeren Loo Zorggroep met Bureau Jeugdzorg en instellingen voor psychiatrie, verslavingszorg, jeugd-GGZ en scholing/arbeidsbemiddeling. De afgelopen jaren zijn meer dan vijftig cliënten ambulant begeleid vanuit Baanbreker. Met succes, zo blijkt uit onderzoek van drs. Jantine van der Weegh.

Een grote groep jongeren met een lichte verstandelijke beperking, gedragsproblemen, verslavingsproblemen en psychiatrische aandoeningen redt het niet in de maatschappij en zorgt voor voortdurende overlast. ‘s Heeren Loo sloeg in 2011 de handen ineen met partijen uit verschillende takken van zorg om jongeren in crisissituaties snel en effectief perspectief te kunnen bieden. Annet Arkes, projectleider: "In Baanbreker zijn geen schotten tussen de hulpverlening. Elke jongere krijgt één vaste begeleider die de zorg voor hem of haar regisseert. Daar ligt de kracht van Baanbreker."

Groei zelfredzaamheid

Het onderzoek van Jantine van der Weegh (Baanbreker, Waarde toevoegen aan kwaliteit van bestaan, september 2013) geeft duidelijke indicaties dat Baanbreker bijdraagt aan de groei in zelfredzaamheid van de begeleide jongeren. De jongeren ervaren op meerdere levensgebieden een verhoging van hun kwaliteit van bestaan. Ze krijgen meer rust en vertrouwen. Ketenpartners en jongeren onderschrijven de bemiddelende rol van de begeleiders in versteviging en uitbouw van het netwerk van de jongeren. Hiermee wordt de kans vergroot dat de jongeren daadwerkelijk steun vinden in hun omgeving.

Baanbreker geeft kracht

De eigen begeleider wordt door jongeren ervaren als een regisseur in het voor hen vaak oninzichtelijke zorgverleningsproces. De jongeren zijn tevreden over de snelle start, het intensieve contact en de flexibiliteit van de zorgverlening. De jongeren geven aan dat ze goed ondersteund zijn op alle levensgebieden waarbij ze hulp vroegen. Baanbreker lijkt volgens Jantine van der Weegh te voorzien in een leemte, ook in die gevallen waarin al veel hulp rond de jongere georganiseerd is. De jongeren vertellen dat ze in veel gevallen bij de al betrokken hulpverleners hun verhaal niet goed kwijt konden, omdat de klik er bijvoorbeeld niet was. Juist die ‘klik' blijkt een belangrijke kracht van Baanbreker. Jongeren die begeleid zijn door medewerkers van Baanbreker voelen zich door dik en dun gesteund. Dat geeft hen kracht.

Toekomst Baanbreker

Vanaf 2014 schuift de zorg van de provincie richting gemeenten. Met ingang van 2015 valt de doelgroep van Baanbreker onder de verantwoordelijkheid van afzonderlijke gemeenten. Gemeenten kunnen voor ambulante hulp in crisissituaties en voor advies en begeleiding terecht bij 's Heeren Loo Zorggroep.Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.