Laatste nieuws
Vandaag hield Kees Erends van de Raad van Bestuur de Han Nakken Lezing 2018. Daarin deelde hij de...
Kersverse begeleider Melike Senler schrijft in haar weblog voor Klik over de overstap die ze...
Wat heb je aan kennis als het niet op de goede plek terecht komt? De kennis die binnen en buiten...

Nieuw Kind- en Jeugdcentrum in Druten geopend

Vanmiddag, donderdag 18 september 2014, hebben drie kinderen samen met Paul de la Chambre, bestuursvoorzitter van 's Heeren Loo Zorggroep, het nieuwe Kind- en Jeugdcentrum geopend. In dit nieuwe onderkomen komen alle vormen van zorg voor kinderen en jongeren samen: naschoolse dagopvang, wonen, kamertraining en allerlei soorten ambulante zorg. In die zin is het nieuwe centrum uniek te noemen.

Voorafgaand aan de feestelijke opening, in bijzijn van alle kinderen en hun naasten, vond een bijeenkomst plaats over de vraag "Is een kind thuis beter af?". Vanuit verschillende perspectieven werd er vanmiddag een antwoord op deze vraag geformuleerd.

Bestuursvoorzitter Paul de la Chambre vertelde dat we aan de vooravond staan van veranderingen in de zorg. Iedereen krijgt er allemaal vroeg of laat mee te maken. "We moeten veel  in deze sector, maar we moeten vooral blijven geloven in onze eigen kracht". Over de vraag waar een kind het beste af is, stelde De la Chambre: "Het is simpel; ondanks zware zorg willen we allemaal hetzelfde voor ons kind. We willen vooral dat onze kinderen gelukkig en blij zijn. Om te weten hoe we daar als instelling aan kunnen bijdragen, is luisteren van essentieel belang; luisteren naar cliënten en verwanten. Want wij zijn bevoorrecht zorg aan anderen te mogen geven".

Cliënten

Jongeren die wonen bij 's Heeren Loo vertelden in een videobijdrage wat voor hen van belang is wanneer de afweging gemaakt moet worden waar ze beter af zijn. "Vraag ons naar onze mening", "Bereid ons goed voor bij een verandering" en "Waarom verandert alles weer als ik 18 wordt?" waren enkele van hun suggesties. Dat er in het kort op neer kwam: praat met ons, luister en geef uitleg.

Ouders

Elise van der Velde, moeder van een spastische zoon maakte ons duidelijk hoezeer haar zoon geniet van het verkeer in huis: vriendjes van zijn broer of de strijd tussen broer en zus om wie de rolstoel mag duwen. Ze ontvangt regelmatig verbaasde reacties: "Woont je zoon nog thuis". Naar Van der Velde haar mening heeft haar dochter van 5 het juiste antwoord daarop gevonden: "Waarom niet?"
Stelling: is een kind met een beperking beter af tussen andere kinderen met een beperking?
De meerderheid was het met deze stelling eens (gaven een groene kaart).

Zorg

Chiel Egberts, Orthopedagoog benadrukte het perspectief vanuit de zorg. De driehoek ouder- zorgmedewerker-cliënt is wat hem betreft cruciaal. Alleen in die gezamenlijkheid kan de kwaliteit van zorg tot zijn recht komen. Daarom vindt Egberts dat de naam Kind- en Jeugdcentrum mensen mogelijk op het verkeerde been zet. De zaal suggereerde Kind- en Jeugd thuis, Kind- en Jeugdzorgcentrum of Groeihuis.

Wetenschap

Mark Mieras, Wetenschapsjournalist stelde de vraag van de ‘hechting' centraal. Hij vroeg het publiek een inschatting te maken van het percentage kinderen dat opgroeit in instellingen dat onveilig gehecht is? Dat percentage is 73% zo blijkt uit Gents onderzoek. Het merendeel van de zaal schatte dat percentage lager in. Toch had Mieras ook goed nieuws. Onthechte kinderen kunnen wel weer leren te hechten, zij het dat daar veel aandacht, deskundigheid, structuur en vaste gezichten voor nodig zijn.Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.