Laatste nieuws
Maarten Hijink, Tweede Kamerlid van de SP liep dinsdag 10 juli mee met de nachtzorg in Noordwijk....
Bartiméus en 's Heeren Loo intensiveren vanaf vandaag hun samenwerking in de ondersteuning...
Geen dag is hetzelfde voor cliënten bij ‘s Heeren Loo. Dat is te zien in de nieuwe parkfilm van...

Reactie op artikel Stentor 'Onrust over ontslagen in de zorg'

De Stentor heeft vandaag (dinsdag 29 oktober 2013) een artikel over 's Heeren Loo Zorggroep gepubliceerd. In dit verhaal met als kop ‘Onrust over ontslagen in de zorg' schrijft de krant dat er grote onrust is ontstaan onder medewerkers van 's Heeren Loo Zorggroep omdat zij op grote schaal gedwongen ontslag zouden vrezen.

De journalist heeft zijn verhaal geschreven op basis van een anonieme brief die naar verschillende media is verstuurd. Hierin wordt in pittige bewoordingen kritiek geleverd op de Raad van Bestuur van 's Heeren Loo Zorggroep en het uitblijven van een sociaal plan. Zoals in het artikel staat herkent de Raad van Bestuur zich niet in de brief. Hoewel de zorgorganisatie altijd open staat voor vragen en kritiek, wordt er niet inhoudelijk gereageerd op anonieme brieven.

Financiering zorg

De financiering in de gehandicaptenzorg staat momenteel onder druk. De huidige ontwikkelingen in de zorg en de bezuinigingen zorgen voor onrust en onzekerheid voor banenverlies. Uit onderzoek van het ministerie van VWS blijkt dat er de komende jaren in de langdurige zorg en jeugdzorg ongeveer 22.000 fte (dat komt neer op ongeveer 36.000 medewerkers) hun baan zullen verliezen. Vooral instellingen die veel cliënten met een lage ZZP-indicatie zorg bieden, krijgen het financieel zwaar. Dit geldt voor 's Heeren Loo Zorggroep in mindere mate omdat wij relatief veel cliënten in zorg heeft met een hoge ZZP-indicatie. 's Heeren Loo Zorggroep is een financieel gezonde organisatie. En hoewel ook binnen de zorgorganisatie de gevolgen van de bezuinigingen door de overheid merkbaar zijn, wordt er momenteel niet gewerkt aan een plan om medewerkers te ontslaan.

Sociaal plan

's Heeren Loo Zorggroep is momenteel in gesprek over een nieuw sociaal plan. Op dit moment is dit plan er nog niet als gevolg van discussie over baangarantie. 's Heeren Loo Zorggroep is van mening dat het bieden van een baangarantie niet reëel is omdat de zorgorganisatie voor haar zorgaanbod de komende jaren in hoge mate afhankelijk is van zorgverzekeraars en gemeenten. Samen met een viertal collega-instellingen en de vier vakbonden (ABVAKABO, CNV, NU'91 en FBZ) onderzoekt 's Heeren Loo Zorggroep welke mogelijkheden er zijn om een realistisch plan op te stellen dat past bij deze tijd en tevens recht doet aan het belang van medewerkers.

Verantwoordelijkheid richting medewerkers

Vanzelfsprekend neemt de Raad van Bestuur verantwoordelijkheid voor medewerkers. Als het in de toekomst noodzakelijk is om van medewerkers afscheid te nemen, heeft 's Heeren Loo Zorggroep een inspanningsplicht om haar uiterste best te doen om mensen naar een andere werkplek te begeleiden, hetzij intern hetzij extern.

Overleg vakbonden

Al maanden is 's Heeren Loo Zorggroep met de vakbonden in overleg over een nieuw sociaal plan. De werknemersorganisaties bleven tot voor kort echter vasthouden aan de baangarantie, waardoor de partijen tot dusverre nog niet tot overeenstemming konden komen. Uiteraard blijft 's Heeren Loo Zorggroep zich inspannen om alsnog tot een goed en evenwichtig nieuw sociaal plan te komen. 

Artikel Stentor
Onderzoek VWS
Artikel SkiprReacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.