Laatste nieuws
Ook mensen met een verstandelijke beperking mogen op 21 maart a.s. stemmen voor de gemeenteraad....
Elk gezinshuis is uniek
In gezinshuizen wonen kinderen of jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen....
"Dit is waarschijnlijk de bewogenste nacht van mijn leven." Zo begint een brief uit...

Reactie 's Heeren Loo Zorggroep op uitzending Nieuwsuur

Uit eigen onderzoek van het tv-programma Nieuwsuur blijkt dat tweederde van de instellingen in de gehandicaptenzorg niet aan de eigen veldnormen voldoet. Deze conclusie trekt het actualiteitenprogramma op basis van verslagen van onverwachte bezoeken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de afgelopen 6 maanden deed bij 44 instellingen. Nieuwsuur heeft gekeken naar twee toetsonderdelen van de Inspectie: de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en de kwaliteit van personeel en organisatie.

Verbeterpunten

Ook 's Heeren Loo Zorggroep is het afgelopen half jaar onaangekondigd bezocht door de IGZ. Hoewel de Inspectie verbeteringen constateerde, zijn er ook aandachtspunten. Daar werken we hard aan als zorginstelling, er is geen sprake van stilstand. 

Bestuurlijk

De Raad van Bestuur en alle regiodirecteuren hebben vorig jaar een intentieverklaring getekend om vrijheidbeperkende middelen en maatregelen terug te dringen. Zij sluiten zich aan bij de visie van de campagne ‘Net zo vrij als jij'. Deze campagne van 's Heeren Loo Zorggroep heeft veel los gemaakt binnen de organisatie. Ontwikkeling van de visie, bewustwording, dialoog, inzicht in dilemma's en afbouw van middelen en maatregelen bij cliënten.

Wet zorg en dwang

Maar we doen meer: er is geïnvesteerd in scholing en coaches, er zijn BOPZ-commissies, er is een BOPZ-toezichthouder, een onafhankelijk landelijk consultatieteam is ingesteld, er zijn bouwkundige aanpassingen gedaan en VIC Workhomes bijgekomen. Ook kijken we uit naar de nieuwe Wet Zorg en Dwang die meer duidelijkheid biedt aan zorginstellingen en beter bij ons type zorg past.

Themaweek

In de week van 30 september tot en met donderdag 3 oktober sluiten we de campagne ‘Net zo vrij als jij' af met een themaweek, maar de visie loopt gewoon door. Samen blijven we zoeken naar alternatieven en zeggen we ‘nee' tegen vrijheidsbeperking. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg. Lees hier het nieuwsbericht over de themaweek.

Reactie VGN

Brancheorganisatie VGN heeft ook gereageerd op de uitzending van Nieuwsuur, lees hier hun reactie.