Laatste nieuws
In de medische en academische wereld komt er steeds meer aandacht en specialistische zorg voor...
De Coöperatie Boer en Zorg en 's Heeren Loo gaan samenwerken. Zodat cliënten die op een...
Op 9 mei 2018 is het feest bij Boerderij Kakelhoeve. Dan wordt er namelijk het...

Samen investeren in het sociaal domein

Pieter Vergroesen is lid van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo werkt sinds de decentralisatie met veel gemeenten samen. Vergroesen is binnen ’s Heeren Loo verantwoordelijk voor de financiën, de ICT en de verkoop van zorg.

i-Sociaal Domein interviewde hem en vroeg naar de ervaringen van ’s Heeren Loo sinds de decentralisaties een feit zijn. i-Sociaal Domein - Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders - is een programma van Actiz, Branchebelang Thuiszorg (BTN), Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hoe verloopt de samenwerking van uw organisatie met de gemeenten?

" 's Heeren Loo heeft contracten met ruim 150 gemeenten. Deze gemeenten werken op hun eigen manier. De samenwerking met gemeenten verloopt daarom heel verschillend. Hoe we een contract krijgen bij een gemeente en het administratief verwerken van de zorg die we verlenen, maar ook wie bepaalt welke zorg iemand krijgt, op al deze terreinen werken de gemeenten anders. Wij hebben daar veel extra werk aan.”

Wat werkt voor uw organisatie het best in de samenwerking met gemeenten?

“Het werkt voor ons als zorginstelling het beste als gemeenten en regio’s ervoor kiezen om met de landelijke standaarden en afspraken te werken. Wat we ook fijn vinden, is als gemeenten een contract met ons afsluiten voor meer jaren achtereen. Dan hebben wij de tijd om te vernieuwen zonder dat we bang hoeven te zijn dat een gemeente na een jaar toch geen contract meer met ons wil. Voor vernieuwen moet je wat langer achter elkaar samenwerken met een gemeente.”

Wat is er in uw organisatie veranderd?

“We hebben er sinds de decentralisaties natuurlijk veel meer opdrachtgevers bijgekregen. Voorheen hadden we te maken met een tiental provincies en zorgkantoren. Daarnaast merken we dat we een ander soort kennis nodig hebben in de organisatie. We moeten nu bijvoorbeeld verkoopgesprekken houden met gemeenten als we willen dat zij onze zorg inkopen. Dat was voorheen niet nodig, we konden rekenen op jaarlijkse inkoop door de landelijke zorgkantoren en provincies. Om contracten af te sluiten met gemeenten hebben we ook juridische kennis nodig.”

Wat is de grote uitdaging van de transformatie in het sociaal domein?

“Gemeenten willen graag inwoners helpen die te maken hebben met veel verschillende problemen tegelijkertijd. Dat kan, nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Gemeenten voeren sinds 2015 twee wetten uit: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Maar daarnaast zijn er nog meer wetten die bedoeld zijn om mensen te ondersteunen. Wij denken dat het belangrijk is dat gemeenten breed kijken en proberen problemen vanaf het begin aan te pakken. Als je bij jongeren op tijd kan ingrijpen, levert dat op de lange termijn veel winst op, bij de jongere zelf, maar ook in de maatschappij. Dat kost de gemeente misschien nu geld, maar uiteindelijk is het minder duur voor het hele land. Denk bijvoorbeeld aan contact met scholen. Als jongeren veel spijbelen of helemaal niet meer naar school gaan, is er mogelijk meer aan de hand, bijvoorbeeld iets met hun gezin. Daarom is het belangrijk dat scholen samenwerken met sociale wijkteams in een gemeente. Dat is de grote uitdaging.”

Hoe kunnen gemeenten en zorgaanbieders elkaar meer versterken bij de vernieuwing van zorg?

“Gemeenten kunnen stimuleren dat zorginstellingen meer met elkaar samenwerken en samen met hen een visie ontwikkelen over de aanpak van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in een gemeente of breder in een regio. Daarvoor zijn de wetenschappelijk onderbouwde methodieken nog in ontwikkeling. De kennis die zorginstellingen nu al hebben, kunnen ze delen met andere organisaties. We merken dat gemeenten nu vooral proberen te controleren of we als zorgaanbieders niet te veel geld uitgeven. ’s Heeren Loo is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn er niet om veel geld te verdienen maar wij willen mensen en kinderen zo goed mogelijk helpen. Daarom doen wij dit werk.”

“Wij zetten onze kennis en medewerkers graag in om voor moeilijke jeugd en verstandelijk beperkte, bijzondere, mensen samen met Gemeenten een zo zelfstandig mogelijk leven te organiseren”

Lees hier het hele interview.Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.