Laatste nieuws
's Heeren Loo start met Augmented Reality (AR) om de toepasbaarheid ervan in de...
Vandaag, woensdag 10 oktober is het 'de dag van de duurzaamheid'. Vandaag is ’s Heeren...
Prachtig weer, een gastvrije ontvangst en volop belangstelling van bezoekers uit de wijde omtrek;...

Samenwerkingsovereenkomst brengt Brede Zorgschool Tiel weer een stap dichterbij

Op maandag 21 januari ondertekenden de gemeente Tiel, Onderwijsgroep Punt Speciaal, Stichting Volkshuisvesting Tiel en de 's Heeren Loo Zorggroep een samenwerkingsovereenkomst voor de Brede Zorgschool Tiel.

In de Brede Zorgschool Tiel worden onderwijs, zorg en wonen gecombineerd. Het complex wordt gebouwd aan de Rivierlandlaan in Tiel. De bouw start in het najaar van 2013. De nieuwe school zal begin 2015 in gebruik worden genomen. Binnen het gebouw wordt onderwijs en zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking geboden. Daarbij komt een buitenschoolse opvang, een kinderdagcentrum en logeerhuis. Ook komen er negen appartementen waar jongeren begeleid wonen en geholpen worden met het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te wonen.

Onderwijs en zorg op één locatie

De Cambier van Nootenschool (onderdeel van Onderwijsgroep Punt Speciaal) biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Veel leerlingen hebben naast hun verstandelijke beperking ook een lichamelijke beperking. Behalve onderwijs hebben de kinderen ook zorg nodig. Door de samenwerking met de 's Heeren Loo Zorggroep is het mogelijk om op één locatie tijdens en buiten schooltijden (dag, naschoolse en vakantie)opvang te realiseren en een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking te vestigen.

Gebruik en huur

In het ontwerp van de Brede Zorgschool worden door Stichting Volkshuisvesting Tiel (SVT) 21 appartementen opgenomen die zijn bestemd voor reguliere huurders van de woningcorporatie. SVT is ontwikkelaar van het gebouw. De gemeente Tiel is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare ruimte. Onderwijsgroep Punt Speciaal is verantwoordelijk voor het onderwijs en wordt gebruiker van de school en bijhorende praktijkruimten. De 's Heeren Loo Zorggroep wordt huurder van de buitenschoolse opvang, kinderdagcentrum, de logeerkamers en de zorgappartementen.

Ondertekening

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door:
De heer C.R. Vermeulen, wethouder van de gemeente Tiel
De heer L. Korenromp, bestuurder Onderwijsgroep Punt Speciaal
De heer ir F. Jasper, directeur-bestuurder Stichting Volkshuisvesting Tiel
De heer drs. K. Erends, lid Raad van Bestuur 's Heeren Loo Zorggroep

Informatie

Voor meer informatie over de Brede Zorgschool kunt u terecht bij:
Ab Dekker, Cambier van Nootenschool: t. 0344-620042
Fien Caron, manager primair proces 's Heeren Loo: t. 06-52538128
of het klantbureau van 's Heeren Loo: t. 0800-355 55 55Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.