Laatste nieuws
Iemand met een verstandelijke beperking moet, wanneer hij dat zelf wil, de mogelijkheid krijgen...
Palliatieve zorg richt zich op comfort en kwaliteit van leven. Deze benadering van zorg vraagt...
Van maandag 12 maart tot en met zaterdag 17 maart 2018 vindt de Nationale Week van Zorg en...

Steviger in samenwerking

Stichting Papageno Huis en ’s Heeren Loo ondertekenen afspraken.

Het Papageno Huis is sinds mei 2015 niet meer weg te denken uit Laren. Er wonen inmiddels twaalf jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Die meer dan tevreden zijn met hun woning en de ontwikkelingsmogelijkheden die zij in het Huis krijgen. Wat er nog aan ontbrak, was een goede basis voor de samenwerking tussen ’s Heeren Loo als zorgpartner en het Papageno Huis zelf. Tot nu…

De jongeren zijn enthousiast “..dat hier altijd in mogelijkheden wordt gedacht.” en “dat we een keer in zo’n groot, mooi huis mogen wonen!” Maar om deze zorg te kunnen blijven aanbieden, is het wel belangrijk om goede afspraken te maken. En vast te leggen. Met de handtekeningen van de bestuursvoorzitters Jan Fidder van ’s Heeren Loo en Rutger Jan van der Gaag van het Papageno Huis, is dit nu helemaal geregeld. Beiden “...zijn blij dat we met deze goede basis onze samenwerking nog verder verstevigen.”

Waar het Papageno Huis trots op is, zijn de kansen die zij kinderen en jongeren bieden. Door middel van naschoolse opvang, dagbesteding of een werkplek in het restaurant. Om door te stromen naar een zelfstandige woning en werkplek. Maar ook om dicht bij de maatschappij te staan. In het huis vinden nog meer activiteiten plaats, zoals muziektherapie, en activiteiten waar ook mensen zonder autisme aan kunnen deelnemen. Daarmee is het Papageno Huis een plek waar mensen met en zonder autisme elkaar ontmoeten.

Op de foto:
Linksvoor: Rutger Jan van der Gaag, directievoorzitter van Papageno Huis
Linksachter: Pascal Rijnders, directeur Papageno Huis
Rechtsvoor: Jan Fidder, bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo
Rechtsachter: Roland Stavorinus, regio directeur Midden-Nederland ’s Heeren LooReacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.