Laatste nieuws
Vanavond Opsporing Verzocht
Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond, 13 november, aandacht aan een...
’s Heeren Loo start samen met ROC Mondriaan in regio Den Haag en Leiden een praktijk-gestuurde...
Gemeente Ermelo en 's Heeren Loo tekenden maandag 5 november een samenwerkingscontract voor...

Themaweek vrijheidsbeperking 's Heeren Loo Zorggroep

‘s Heeren Loo Zorggroep is in 2011 in het nieuws geweest rondom een jongeman die regelmatig aan een tuigje werd vastgezet. Op dat moment was de organisatie al bezig met het terugdringen van vrijheidsbeperkende Middelen en Maatregelen. De hoeveelheid publiciteit en het maatschappelijk debat zorgden voor een herbezinning en voor versnelling in proces en aanpak. In de praktijk levert dat nu zichtbare resultaten op. Deze presenteert 's Heeren Loo Zorggroep op donderdag 3 oktober tijdens een congres voor de hele branche in Radio Kootwijk.

's Heeren Loo Zorggroep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. De manier waarop wij dat doen dient in eerste instantie bepaald te worden door cliënten zelf. Het is immers hun leven. Daarin passen geen vrijheidsbeperkende Middelen en Maatregelen! De (nieuwe) wet Zorg en Dwang die de kaders geeft, is hierin een middel. Het voorkomen van handelingsverlegenheid zien we hierbij als belangrijkste taak. In dit proces zoeken we verbinding met collega's en ketenpartners om gezamenlijk dit onderwerp op de kaart te zetten en houden.

Net zo vrij als jij!

In 2012 startte 's Heeren Loo Zorggroep met de campagne ‘Net zo vrij als jij!'. Deze campagne gaat bewustwording met als doel afbouw van vrijheidsbeperkende Middelen en Maatregelen. Tijdens deze campagne zijn veel initiatieven ondernomen om medewerkers bewust te maken van onze visie en zijn er stappen gezet om de visie in de praktijk toe te passen.

Regionale en landelijke activiteiten

In de week van maandag 30 september tot en met donderdag 3 oktober sluiten we de campagne af. Dit doen we door elke dag diverse activiteiten te organiseren voor medewerkers, cliënten, verwanten en de branche. 's Heeren Loo Zorggroep brengt daarnaast ook een speciale cliëntenkrant uit over het thema vrijheidsbeperking.

Op maandag 30 september spelen de cliëntenraden in alle regio's een stellingenspel op locatie.  Aan de hand van stellingen gaan cliënten met elkaar in gesprek over vrijheid, over hoe dit nog beter kan en welke wensen zij hebben. Op dinsdag 1 oktober treffen cliënten en medezeggenschapsleden uit het hele land elkaar in Wekerom rondom het thema. Op woensdag 2 oktober sluiten we de campagne intern af met een werkconferentie. Op 3 oktober doen we dit met een vakcongres voor de branche over vrijheidsbeperkende maatregelen. Beide congressen worden georganiseerd in Radio Kootwijk.

Meer informatie

Meer informatie over de themaweek, de activiteiten of congressen? Kijk op www.netzovrijalsjij.nl of volg 's Heeren Loo Zorggroep op Twitter: @sHeerenloo of #netzovrijalsjij.Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.