Laatste nieuws
Op 17 juli 2018 verscheen een artikel in de Volkskrant over de samenwerking die 's Heeren...
Maarten Hijink, Tweede Kamerlid van de SP liep dinsdag 10 juli mee met de nachtzorg in Noordwijk....
Bartiméus en 's Heeren Loo intensiveren vanaf vandaag hun samenwerking in de ondersteuning...

Uitluisteren in de nachtzorg

In het programma Nieuwsuur van 5 september 2017 uitten ouders hun zorg over de effecten van uitluisteren: "Is mijn kind veilig en wordt er snel en afdoende zorg verleend als dat 's nachts nodig is?" Wij begrijpen de bezorgdheid van ouders en familie. 's Heeren Loo zet domotica in om de kwaliteit van de zorg te vergroten. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met verwanten.

Kijk het programma Nieuwsuur terug.

Uitluisteren is een vorm van domotica. De inzet hiervan gebeurt altijd in overleg met de ouders, familie of wettelijke vertegenwoordigers. Het gebruik van domotica nemen we mee in het jaarlijkse gesprek over het ondersteuningsplan. Er zijn verschillende vormen van domotica, onder andere: akoestisch uitluisteren, camera, deurklinken die signaleren dat iemand de kamer verlaat, maar ook matjes die signaleren dat een cliënt een epileptische aanval krijgt.  Echter, als een cliënt zelf in staat is om hulp te vragen via de telefoon, tablet of een noodknop, dan kiezen we liever daarvoor. We zetten de uitluisterdomotica in naar behoefte.

Preventieve functie

De afgelopen jaren hebben we ontdekt dat je met domotica sneller weet dat er in de nacht iets mis is en dus ook preventief sneller kan ingrijpen. Door uit te luisteren kun je juist fysiek nabij zijn op die momenten dat de cliënt het echt nodig heeft. Een aantal voorbeelden:

  • Vroeger moesten we bij een cliënt die onrustig was en kon gaan dwalen, de deur van de slaapkamer op slot doen. Dat hoeft niet meer. Door middel van een bewegingsmelder en een deursensor kan deze persoon door de woning worden gevolgd. Vaak gaat de cliënt zelf weer terug naar bed. Wanneer de cliënt lang uit bed is, komt de nachtdienst naar de woning om hem weer in bed te leggen.
  • Cliënten die soms epileptische aanvallen hebben, liggen op een speciaal matje en worden in de gaten gehouden door een camera. Zo signaleren we het direct als de cliënt een epileptische aanval heeft. In de directe zorg vinden wij het gebruik van domotica in de nachtzorg een goede aanvulling. Bij acute situaties vinden wij het gebruik van domotica in de nachtzorg een noodzaak.

Persoonlijke nabijheid blijft eerste keuze, zeker waar het kinderen of cliënten met een complexe zorgvraag betreft.

Wat doen we als het systeem kapot is?

Als de domotica om wat voor reden niet werkt hebben we een aantal noodscenario’s. Bij een stroomstoring gaat het noodaggregaat in werking. Als ook deze maatregel niet afdoende is, worden de medewerkers op hun privénummer gebeld en moeten zij direct naar een woning komen. Gedurende de nacht blijven zij dan als wakende wacht aanwezig. Hiermee gaan we door totdat de domotica weer werkt.

Soms ook slapende wacht

We luisteren uit in woningen:

  • waar niemand aanwezig is, maar waar wel rondes worden gelopen.
  • In woningen met een slapende wacht.
  • In woningen met een wakende wacht.

Het gaat ons primair om de veiligheid van cliënten. Soms kiezen we om die reden voor een slaap- of waakwacht naast het uitluistersysteem. Er zijn kinderen die niet durven te gaan slapen als er ‘s nachts niemand is. Dit past ook bij een bepaalde ontwikkelingsleeftijd. Ook bij volwassen cliënten met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en getraumatiseerde cliënten kan dit het geval zijn. Of bij cliënten waarbij de behandeling ‘s nachts gewoon doorgaat. Ook bij enkele zeer ernstige epileptische cliënten kiezen we voor directe nabijheid in verband met het risico. We vullen het ‘s nachts uitluisteren dus soms aan met een medewerker in de woning. 

Hoe ziet de toekomst eruit?

Binnen ’s Heeren Loo zien we steeds meer dat er clusters van woningen komen die een wakende wacht hebben. Ook dan wordt er nog steeds uitgeluisterd omdat de wakende wacht niet alles direct ziet of hoort. Het voordeel van dit clustersysteem is dat het personeel de cliënten uit het cluster kennen en de cliënt de begeleider. Wij verwachten dat dit het model van de toekomst wordt.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.Reacties

Albert
Onze zoon Albert heeft lange tijd in de WvdB gewoond. AlBert leed aan de zeer gecompliceerde stofwisselingsziekte.San Fhilipo genaamd. Zelf was ik betrokken bij de clientenraad en mijn vrouw had haar inbreng als verpleegkundige bij de werkgroep Invoering Beluistersysteem welke in het leven werd geroepen alvorens het Beluisterssysteemingevoerd werd ingevoerd. Ik kan mij nog goed herinneren dat de toenmalig directeur, Huib van den Doel,het systeem binnen de cliëntenraad introduceerde als een Bewakingsysteem. Als actief Gevangenisdirecteur zat ik op het puntje van mijn stoelom naar zijn verhaal te luisteren. Dit systeem zou een zeer efficient en inovatief middel zijn in gevangenissen en huizen vaan bewaring. Dat dit systeem ingepast zou worden in de instellingen waar onze geliefden geplaatst waren konden wij niet met droge ogen geloven. Als u eerljk bent kunt u zelf de meest schokkende en vreselijke verhalen aanreiken, dzee kunt u zelf aanvullen tot en met het vinden in de morgen van overleden cliënten. Dat er nu weer een bezinning komt tot de fysieke aanwezigheid van personeel op de afdeling, is een stap in de goede richting. Ik bedenk ook dat er een zorgzwaarte pakket van 1 tot 10. Maar in de nachtdienst is er geen zzp-zwaarte, dan is nl. iedereen ondergeschikt aan het systeem wat dus mijn inziens veel geld oplevert vanwege het feit dat een zzp zwaartepakket berekent wordt over een 24 uurs verzorging.

Mijn poging om dit systeem binnen het Gevangeniswezen bij gezonde gedetineerden te realiseren mislukte. Beluisteren tijdens de nachtelijke uren werd afgedaan als inhumaan en schending van de privacy. Dit terwijl dit een besparing in het Gevangeniswezen op zou leveren van minimaal 30 miljoen euro. Tenslotte, wij als ouders van Albert hebben ons best gedaan dat Albert niet aan het beluistersysteem werd overgeleverd, maar slechts als ondersteunend bij de fysieke aanwezigheis van het verzorgend personeel tijdens de avond en nachtelijke uren. Albert is op 6 januari 2006 overleden na een fantastische verzorging door het verzorgend personeel. Na 24 uur van het overlijden van Albert werd de fysieke nachtdienst ingetrokken. De kindergroep moest het in de avond en nachtelijke uren voortaan doen zonder de hun o,zo bekende gezichten van het verzorgend personeel.Ik heb het programma van Nieuwsuur, waar het ging over het Beluistersysteem, bekeken. Wat een schande dat de directeur, Frank Pluimig? van de vereniging van gehandicapte zorg Nederland zo weg kon komen. Wat doet deze man geweld aan t.o. zoveel hardwerkende en gemotiveerde mensen in de gehandicapte zorg.
Geplaatst op 9-9-17 15:40.
Albert
N.a.v. een aan mij gericht verzoek van de redactie van Nieuwsuur wil ik ook op deze plaats nog een aanvulling geven op mijn geleverde kritiek op de heer Frank Bleuminck, directeur van de vereniging gehandicaptenzorg Nederland. Een onderzoeksrapport van het RIVM van 3 jaar geleden kent Bleuminck niet. In het rapport is sprake, van grensoverschrijdend gedag, sexuele intimidatie, agressief gedrag en zelfs van dodelijke slachtoffers. Het reageren, of beter gezegd het ontwijken van kritische vragen van Twan Huys op het RIVM rapport ontwijkt Bleuminck schaamteloos. Worden ouders verlicht om te tekenen voor het toepassen van het Beluistersysteem? Geen antwoord! De irritatie bij de heer Twan Huys is duidelijk hoor en zichtbaar. De reactie in de rapportage van mw. Dorien Kloosterman van de belangenvereniging Kans Plus, is oprecht en duidelijk. De vraag van Twan Huys of het systeem bezuinigingen oplevert ontkent de directeur. Wel zegt hij dat dit 10 jaar geleden wel het geval was maar nu niet. Klein rekensommetje: Stel even de de bedoelde instelling voor ogen met 400 bewoners. Deze zijn verdeeld over pakweg 20 gekoppelde paviljoens. In het verleden, zonder Beluistersysteem, waren daar aan een gekoppeld paviljoen 2 of drie nachtdiensten aanwezig. Ik refereer dit aantal aan de situatie destijds (1993) in de Willem van den Bergh te Noordwijk. Kortom per nachtdienst waren er dus in de betwiste instelling minimaal 40 medewerkers in de nachtdienst aanwezig. Met deze stelling en laat ik er 30% naast zitten durft de directeur Bloeminck met droge ogen te beweren dat het Nachtbeluidterssysteem geen financieel aantrekkelijk systeem zou zijn. Overigens zo zegt hij en ik citeer hem " 10 jaar geleden was dit wel het geval. Het is misschien een sinicure, maar het systeem als zodanig is ruim twintig jaar geleden in werking gesteld. Ik heb u als lezer in mijn vorige bericht al iets aangereikt hoe wij als ouders machteloos stonden tegenover de directie, maar ook de angst die aanwezig was bij de cliëntenraad (zwijgcultuur). Wanneer deze bizarre feiten zich hebben voorgedaan of voordoen, in een penitentiaire inrichting er de kranten (terecht overigens) mee volgestaan hebben. Ofwel, de geneeskundige inspectie, rijksrecherche, Commissie van Toezicht dan wel de Centrale Raad van strafrechttoepassing, zouden de directeur van de instelling ter verantwoording hebben geroepen. Maar ook de politieke leiding zou bij structurele misstanden door de kamer ter verantwoording worden geroepen. Tenslotte, waarom is dit systeem niet ingevoerd bijv. In verpleeghuizen, weet u het antwoord, ik heb een sterk vermoeden dat dit te maken heeft met wie welke bewoners vertegenwoordigd. In verpleeghuizen zijn de kinderen van dementerende ouders vaak nauw betroken, dat kan je in zijn algemeenheid helaas niet zeggen over de oudere gehandicapten. Ouders zijn bijv. al overleden, of zijn zelf hulpbehoeftig. De laatste opmerking van Twan Huys aan het adres van directeur Bloeminck was dat Nieuwsuur deze zaak nauwkeurig gaat volgen en erop terug zou komen. Ik hoop van harte dat het o,zo bejubelde systeem naar de realiteit van haar mogelijkheden wordt terug gebracht, dus dat het ter ondersteuning is van de fysieke zorgveleners op de paviljoens! Dit bedoelden wij in Nederland toch met "Handen aan bed".
Geplaatst op 10-9-17 11:27.
's Heeren Loo
Beste Albert, bedankt voor uw bericht en uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Wij komen graag met u in gesprek. Mocht u hier behoefte aan hebben, dan kunt u contact opnemen met ons bestuurssecretariaat. Mailt u hiervoor naar mevrouw Wieske van Nieuwenhoven, via: [email protected]
Geplaatst op 12-9-17 9:39 in antwoord op Albert.