Laatste nieuws
Op 17 juli 2018 verscheen een artikel in de Volkskrant over de samenwerking die 's Heeren...
Maarten Hijink, Tweede Kamerlid van de SP liep dinsdag 10 juli mee met de nachtzorg in Noordwijk....
Bartiméus en 's Heeren Loo intensiveren vanaf vandaag hun samenwerking in de ondersteuning...

Verwantendag regio Den Helder van grote waarde

Zaterdag 21 september vond de jaarlijkse verwantendag in regio Den Helder plaats. Meer dan honderd familieleden en vertegenwoordigers kwamen erop af. Niet alleen kwamen de aanwezigen meer te weten over de plannen en ontwikkelingen in de regio. Er was juist ook veel ruimte voor dialoog en interactie.

De rode draad van de dag was dat we het netwerk van de cliënt meer en meer nodig zullen hebben om met elkaar de gewenste kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. Daarbij merkten de verwanten terecht op dat de communicatie en betrokkenheid vanuit ons dan nog beter moet. Heel waardevol om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn.

Stelselwijzigingen

Na een welkom door bestuurdslid Geranne Engwirda en regiodirecteur Marcel van Merrienboer volgde een presentatie over de stelselwijzigingen. WMO-adviseur Sonja van Rossum nam de aanwezigen mee in de aankomende veranderingen in de AWBZ en WMO en de gevolgen voor de cliënt en zijn netwerk. Aansluitend volgde een panelgesprek met alle sprekers. Kritische vragen werden gesteld waarop in alle openheid en eerlijkheid werd gereageerd. Dat voelde goed. 

Vastgoed, Advisium en Regio Nacht Zorg

Aansluitend waren er drie workshops waarvan de aanwezigen er twee konden volgen. De uiteenzettingen van de Vastgoedplannen door Daniel de Kruijf en van expertisecentrum Advisium door Ingrid Booster leverden veel waardevolle feedback op. Het kijkje in de keuken bij de Regio Nacht Zorg zorgde vooral voor geruststelling onder de familieleden. Ze maakten persoonlijk kennis met een medewerker die 's nachts alles in de gaten houdt. 

Communicatie

Deze dag heeft vooral het bewustzijn opgeleverd dat er nog verbeterpunten liggen om verwanten te betrekken en te informeren over wat wij doen. Een belangrijke constatering, want we hebben elkaar steeds harder nodig. In ieder geval organiseren we volgend jaar zeker weer een verwantendag. 

We bedanken de verwantendeelraad van de regio cliëntenraad hartelijk voor het mede organiseren van deze dag.
 Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.