Laatste nieuws
Vanavond Opsporing Verzocht
Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond, 13 november, aandacht aan een...
’s Heeren Loo start samen met ROC Mondriaan in regio Den Haag en Leiden een praktijk-gestuurde...
Gemeente Ermelo en 's Heeren Loo tekenden maandag 5 november een samenwerkingscontract voor...

WSN en 's Heeren Loo op weg naar nieuwbouw "Het Baken"

26 januari 2015 ondertekenden 's Heeren Loo en Woningstichting Nijkerk (WSN) de intentie-overeenkomst voor de nieuwbouw en verhuur van 20 appartementen op de school Het Baken in Nijkerk. WSN bouwt het nieuwe complex. 's Heeren Loo huurt de woningen van de corporatie en biedt er een nieuw thuis aan haar cliënten.

's Heeren Loo biedt zorg in Nijkerk aan volwassenen en kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking. ‘Een aantal woningen waar zorg geleverd wordt is aan verbetering toe om te voldoen aan de eisen van deze tijd en de zorgbehoeften van de cliënten. De samenwerking met WSN maakt het nu mogelijk om vervangende woonruimte te realiseren voor 21 cliënten. De nieuwe huisvesting sluit aan op de andere zorgvoorzieningen binnen de gemeente Nijkerk', aldus Roland Stavorinus.

Bertus Rakhorst, directeur-bestuurder van WSN, en Roland Stavorinus, zorgdirecteur 's Heeren Loo zien de ondertekening van de contracten als bevestiging van een goede samenwerking. Beide organisaties hebben binnen het web van veranderingen in de zorg- en corporatiewereld intensief samengewerkt om tot een prachtig resultaat te komen: nieuwbouw van (zorg)appartementen in het centrum van Nijkerk.

Bouwen voor de zorg

Op verzoek van de gemeente Nijkerk gaat WSN de nieuwbouw van school Het Baken voorzien van twee extra bouwlagen. De corporatie is steeds in gesprek met zorginstellingen en de huurdersplatforms om te peilen waar de huisvestingsbehoeftes liggen. ‘Het is onze missie om iedereen die dat niet zelf kan een thuis te bieden in Nijkerk. Dus ook de cliënten van 's Heeren Loo. Daarom hebben we de samenwerking gezocht.', aldus Bertus Rakhorst, directeur-bestuurder van WSN.Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.