De klankreiziger

De klankreiziger komt op huisbezoek bij cliënten die niet naar reguliere evenementen kunnen.