Arduin

Het voormalige Arduin is sinds 2019 onderdeel van ’s Heeren Loo en blijft mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking ondersteunen bij wonen, werken en dagbesteding. Ook ondersteunen we mensen met ambulante zorg. Verspreid over Zeeland zijn er 140 woonlocaties, de meeste in de regio Walcheren.

Meekijken in jouw dossier

Sinds maandag 2 januari 2023 zijn we binnen 's Heeren Loo Zeeland overgegaan naar een nieuw cliëntportaal: mijnCaress voor Cliënten. Hier kan je voortaan jouw persoonlijk plan lezen. In januari en februari worden de beheerders aangemaakt voor mijnCaress voor Cliënten, de beheerder wordt hierover per geïnformeerd.
Bekijk alle informatie over mijnCaress
voor Cliënten, van handleidingen tot introductievideo’s.

Continuïteitsplan 

Tot 2025 voeren we ons continuïteitsplan uit. Met dit plan zorgen we dat de driehoek weer in evenwicht komt, zodat onze cliënten een goed leven kunnen leiden, medewerkers mooi werk hebben en we onderdeel zijn van een duurzaam gezonde organisatie. In het continuïteitsplan staat onder meer dat we nieuwe woningen gaan bouwen in de omgeving van Middelburg, Goes en Vlissingen. De bouwplannen starten in de tweede helft van 2020 in Middelburg. 

De stichting Arduin in Zeeland werd in 1995 opgericht vanuit de gedachte dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Meedoen in de maatschappij was een ander belangrijk aandachtspunt. Iedereen geeft immers op een eigen unieke manier kleur aan deze samenleving. Door te zijn wie je bent. Op 20 mei 2019 fuseerde Arduin met 's Heeren Loo en is sindsdien de regio Zeeland van 's Heeren Loo. Er werkten toen zo'n 1100 medewerkers.

Nieuwe woonlocaties

Ben of ken jij iemand die op zoek is naar een fijne woonlocatie in Zeeland? Momenteel zijn er in de regio verschillende plannen voor nieuwbouw. Een groot deel van de huidige woningen sluit momenteel niet aan bij de woonwensen en behoeften van bewoners van ‘s Heeren Loo in Zeeland. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. In de nieuwe woonkern kunnen we bewoners een grotere kamer bieden, met een eigen badkamer.

Lees meer over de nieuwbouwplannen

Historie Arduin

De stichting Arduin in Zeeland werd in 1995 opgericht vanuit de gedachte dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Meedoen in de maatschappij was een ander belangrijk aandachtspunt. Iedereen geeft immers op een eigen unieke manier kleur aan deze samenleving. Door te zijn wie je bent. Op 20 mei 2019 fuseerde Arduin met 's Heeren Loo en is sindsdien de regio Zeeland van 's Heeren Loo. Er werkten toen zo'n 1100 medewerkers.