Beautiful Me

Jongeren op het praktijkonderwijs worden vaak niet herkend en erkend in onze maatschappij. Ze worden veelal overschat en ook overschatten zij zichzelf. Want voor sommige jongeren van het praktijkonderwijs is de wereld complex en moeilijk te overzien. Daarom hebben wij samen met Accent Praktijkonderwijs (www.accentnijkerk.nl) een werkpakket gemaakt. Zodat we samen met de jongeren over hun beperkingen kunnen praten.

Zelfstandig en probleemloos functioneren 

Ondersteuning, erkenning, inzicht in en begrip voor deze groep jongeren is zo belangrijk. Er is maar weinig materiaal beschikbaar om deze jongeren en hun omgeving te helpen/begeleiden.

Door het maken van deze korte filmpjes, die begeleid gaan worden met werkbladen, hoopt Beautiful Me! inzicht te geven in de moeilijkheden die deze jongeren dagelijks ondervinden. Maar ook hoopt Beautiful Me! een beeld te geven van deze mooie mensen die met veel inspanning en moeite proberen zo zelfstandig en probleemloos mogelijk te functioneren in onze steeds complexer wordende maatschappij.

Zeven filmpjes en instructiebladen

De korte filmpjes zijn neutraal, oordeelloos en herkenbaar. Ze worden begeleid door instructiebladen en dienen als ondersteuning voor het gesprek tussen jongeren en hun omgeving (ouders, leerkrachten, werkgevers, hulpverleners, etc.). De thema's die aan de orde komen zijn:

  • Praktijkonderwijs
  • Vrienden
  • Pesten
  • Seks en relaties
  • Hulp vragen
  • Toekomst
  • Verslaving & middelengebruik

Contact

Wilt u dit werkpakket gebruiken? Of contact hebben met één van onze professionals hierover? Mail dan naar [email protected]