Behandeling en begeleiding
Onze kennis voor iedereen beschikbaar

Heb je vragen over het behandelen en begeleiden van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. We stellen onze kennis voor iedereen beschikbaar: van ouder tot medisch specialist. Zodat ook jij profiteert van de ervaring van meer dan 1.200 behandelaren van expertisecentrum Advisium, onderdeel van ’s Heeren Loo. We hebben een gratis hulplijn. Bovendien kan iedereen terecht in onze poliklinieken. Ook wisselen we kennis uit met collega-instellingen.

Beeldende therapie

Beeldende therapie werkt met allerlei materialen en helpt je om gevoelens en gedachten te ervaren en te uiten, zonder dat er taal voor nodig is.

Lees verder

Behandeling voor LVB'ers met psychische problemen (GGZ)

Iedereen kan bij ons terecht met psychische aandoeningen. Zowel voor basis-GGZ als specialistische GGZ.

Lees verder
NAH niet aangeboren hersenletsel hersenz behandeling

Behandelprogramma Hersenz

Hersenz is een op maat samengesteld behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Lees verder

Cognitieve gedragstherapie

Jouw kind of familielid leert om meer dingen zelf te doen en ontwikkelt vaardigheden voor het dagelijks leven.

Lees verder

Competentiegericht werken

Competentiegericht werken (CGW) helpt jouw kind of familielid om zijn vaardigheden te vergroten en zo zelfstandig mogelijk te worden.

Lees verder

Diagnostiek van gedragsproblemen

Een gespecialiseerd onderzoek brengt een psychisch probleem of een psychische stoornis in kaart.

Lees verder

Diëtetiek

Onze diëtisten geven advies en behandeling bij problemen rond eten en drinken bij mensen met een beperking.

Lees verder

EMDR-therapie

Therapie voor je kind, familielid of patiënt voor de behandeling van psychische klachten of een psychische stoornis na een traumatische gebeurtenis.

Lees verder

Ergotherapie

Ergotherapie leert je nieuwe vaardigheden voor dagelijkse activiteiten of leert ze je anders uit te voeren.

Lees verder

Fysiotherapie

De fysiotherapeut doet onderzoek en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking om hun lichamelijke klachten te verminderen. zodat zij mak...

Lees verder

Geestelijke verzorging

Zingeving is de basis van ons bestaan. We kunnen niet zonder betekenis leven.

Lees verder

Haptotherapie

Bij Haptotherapie wordt gewerkt aan het maken van contact, het afstemmen op elkaar en het goed zorgen voor jezelf.

Lees verder

Hulp bij gedragsproblemen jeugd

Ben jij vaak boos, agressief of verdrietig? Dat is niet fijn. Gelukkig kunnen we je meestal goed behandelen.

Lees verder

Logopedie

Onze logopedisten behandelen problemen met communicatie, taal/spreken, horen, eten en drinken of met het verwerken van prikkels bij mensen met een (li...

Lees verder

Medische zorg

Medische zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of andere beperking en voor ouders/verzorgers en professionals. Ook bij complexe...

Lees verder

Mondzorg bij mensen met een beperking

's Heeren Loo voor goede mondzorg aan je kind, familielid of patiënt met een (licht) verstandelijke beperking.

Lees verder

Muziektherapie

Muziektherapie werkt met muziek, ritme en tekst. De therapie helpt je om gevoelens en gedachten te ervaren en uiten, zonder dat er taal voor nodig is.

Lees verder

Orthopedische schoentechniek

Bij ’s Heeren Loo Orthopedische schoentechniek zijn we gespecialiseerd in voetzorg op maat. Met al 50 jaar ervaring zoeken we samen met jou naar een o...

Lees verder

Op Eigen Benen

We stimuleren jouw kind of familielid om zelf na te denken over de aanpak van een taak of de oplossing van een probleem.

Lees verder

Perspectief

We helpen jouw kind of familielid met een ernstige meervoudige beperkingen (EMB) om zijn keuzes duidelijk te maken en zich te ontwikkelen.

Lees verder

Psychomotorische therapie (PMT)

Therapie waarbij je kind, familielid of patiënt nieuw gedrag aanleert en traumatische ervaringen verwerkt.

Lees verder

Seksuologische hulpverlening

We adviseren, begeleiden en behandelen je kind, familielid of patiënt voor een gezonde seksuele ontwikkeling.

Lees verder

SI-therapie

Therapie voor je kind, familielid of patiënt die problemen heeft met het verwerken van informatie die binnenkomt via de zintuigen.

Lees verder

Slaaptherapie

Therapie voor je kind, familielid of patiënt voor de behandeling van slaapproblemen die leiden tot gezondheidsklachten en psychosociale klachten.

Lees verder

Speltherapie

Therapie voor je kind, familielid of patiënt voor de behandeling van sociaal-emotionele problemen.

Lees verder

Systeemtherapie (familietherapie)

Therapie voor je kind, familielid of patiënt voor het verbeteren van de onderlinge relaties en communicatie in het gezin.

Lees verder

Triple-C

Door intensieve begeleiding van je kind of familielid met moeilijk verstaanbaar gedrag kan hij of zij zoveel mogelijk een normaal leven leiden.

Lees verder

Weerbaarheidstraining

Een training waarbij we je kind, familielid of patiënt met gedragsproblematiek leren om te gaan met agressie en emoties.

Lees verder

Gratis vraagbaak voor ouders, verwanten en professionals

Heb jij een kind of familielid met een (licht) verstandelijke beperking? Of heb je als huisarts, medisch specialist of gemeenteambtenaar te maken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking? Voor specialistische kennis en informatie kun je terecht bij onze gratis vraagbaak. Of je nu kleine of grote vragen hebt. Van een enkele behandelinterventie tot kennisontwikkeling op organisatieniveau. Van een gratis consult tot een spreekuur op uw locatie. Bel onze gratis hulplijn: 0800 – 3 555 555 (tussen 08.30 en 17.30 uur)*

*Ben je een arts of een medisch specialist? Dan kan de telefonist je direct doorverbinden met een arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG).

Wie werken in onze poliklinieken?

Ben je op zoek naar een specialist in het onderzoeken en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking? Dan kun je terecht in een van onze poliklinieken. Al onze professionals hebben zich hierin gespecialiseerd:

  • Artsen verstandelijk gehandicapten (arts VG)
  • Gedragswetenschappers
  • Ergotherapeuten
  • Fysiotherapeuten
  • Logopedisten
  • Maatschappelijk werkers
  • Verpleegkundigen
  • Diëtisten
  • Vaktherapeuten

Ook onderzoek en behandeling buiten 's Heeren Loo

Ieder mens met een verstandelijke beperking heeft recht op goede zorg in een omgeving die hij of zij zelf kiest. Daarom stellen we onze kennis over behandeling bijvoorbeeld beschikbaar aan zorgboerderijen, gezinshuizen, wooninitiatieven en andere vormen van zorg. Zo dragen we bij aan goede en professionele zorg, zo dicht mogelijk bij de woon- en werkplek.

Samen kennis delen en ontwikkelen

Hoe zorgen we voor de beste behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en complexe zorgvragen? Dat doen we door kennis te ontwikkelen, te verzamelen en te delen; binnen ’s Heeren Loo zelf, maar ook daarbuiten. Daarom werken we met veel organisaties samen om kennis te delen en te ontwikkelen. Soms geven we trainingen op teamniveau. Soms slaan we met andere organisaties de handen ineen om samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Deze kennis stellen we beschikbaar in onze expertisecentra voor cliënten met een speciale zorgvraag.

Onze specialisten werken in het expertisecentrum Advisium. Zij delen en toetsen hun kennis onderling en met cliëntbegeleiders. Zo zoeken zij steeds naar nieuwe behandelmogelijkheden. Voor cliënten met een speciale zorgvraag legden we de beste behandelwijzen vast in zorgprogramma’s

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over een behandeling. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op