Perspectief

Bij ’s Heeren Loo werken we met het ondersteuningsprogramma Perspectief, ontwikkeld door prof. dr. Carla Vlaskamp. Een programma voor kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Aangeboren, door ziekte of na hersenletsel.

Wat is Perspectief ?

Met dit ondersteuningsprogramma krijgt jouw kind of familielid de mogelijkheid om zijn of haar keuzes duidelijk te maken. En de mensen om hem of haar heen te sturen. Zo kan hij of zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Iedereen heeft immers het recht zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Relatie is de basis

De basis van deze methode is de relatie tussen jouw kind of familielid en de mensen om hem of haar heen. Daarin is ieder gedrag, hoe klein ook, een signaal waarmee hij of zij iets wil vertellen. Het is aan ouders/familie en zorgprofessionals om dit signaal te begrijpen. En samen op zoek te gaan naar een passend antwoord. Een goede samenwerking tussen ouders/familie en de zorgprofessionals is daarbij onmisbaar.

Kleine stapjes

Door zeer methodisch (in hele kleine stapjes) samen te werken, krijgt jouw kind of familielid een stem. Terwijl hij of zij zichzelf voorheen vaak niet duidelijk kon maken op een manier die de omgeving meteen begrijpt. Telkens toetsen we of de ideeën die wij hebben wel kloppen. We werken met beeldvorming, doelen, activiteiten, rapportage en evaluatie. Daarbij gebruiken we vragenlijsten en instrumenten. Als ouder of verwant heb je een belangrijke rol bij de diagnostiek en het kiezen van doelen voor je kind of familielid. Zo krijgt hij of zij invloed op wat er met hem of haar gebeurt.

Expertisecentrum EMB

Er is veel onderzoek gedaan naar het ondersteuningsprogramma. In 2015 heeft de deelcommissie ‘gehandicaptenzorg’ de methode erkend als effectief. Op de webpagina expertisecentrum EMB vind je meer informatie over de trainingen en het kennisaanbod rondom EMB.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over het ondersteuningsprogramma Perspectief? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op