Psychomotorische therapie (PMT) bij verstandelijke beperking

Heb je een kind, familielid of patiënt met een beperking en psychosociale of psychische problemen? Dan kan psychomotorische therapie (PMT) verstandig zijn. Voor psychomotorische therapie kun je terecht bij de poliklinieken van ’s Heeren Loo. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de therapie is dat je kind of familielid nieuw gedrag aanleert en traumatische ervaringen verwerkt.

Wat is psychomotorische therapie?

Met PMT kunnen we psychische problemen behandelen. Zoals: faalangst, een negatief zelfbeeld, sociale problemen, depressieve klachten, hechtingsproblemen en traumatische ervaringen. Tijdens de behandeling doet je kind of familielid allerlei bewegingsactiviteiten. Daarbij staat de lichaamservaring centraal. Het is belangrijk dat er een veilige band is met de therapeut.

De therapeut maakt onderscheid tussen:

Activiteiten gericht op de lichaamservaring

Zoals ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en spannende oefeningen die je met de ogen dicht moet doen.

Bewegingsactiviteiten

Zoals balspelen, bewegen op muziek en boksen. De therapeut bekijkt:

  • de manier van bewegen
  • lichaamstaal
  • ademhaling
  • lichaamshouding
  • concentratie
  • taakgerichtheid
  • de emotiebeleving van het kind of familielid
  • omgaan met opdrachten, zichzelf en anderen.

Speciaal voor mensen met een beperking gebruiken we middelen zoals emotiethermometers, signaleringsplannen, emotiepicto’s therapieboekjes en beeldopnames.

Het behandeltraject

We geven de psychomotorische therapie in een groep of individueel. Hoeveel behandelingen jouw kind of familielid nodig heeft, hangt af van de zorgvraag. Eerst gaan we uit van 15 à 30 wekelijkse behandelingen. Elke behandeling duurt 60 minuten. We geven de therapie op een locatie van ’s Heeren Loo, maar ook thuis. Vaak is er na een aantal behandelingen een gesprek met jou als ouder/verzorger of hulpverlener. Soms ben jij aanwezig bij een behandeling. Bijvoorbeeld om je kind of familielid een veilig gevoel te geven.

Voor wie?

PMT is geschikt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVG), mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dat geldt vooral als je kind of familielid graag actief bezig is óf actiever moet worden. Of als je kind of familielid moeilijk kan praten over zijn gevoelens of te veel in zijn hoofd zit. PMT is minder geschikt voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB).

Over Advisium

Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1.100 specialisten. Van arts voor verstandelijk gehandicapten, gespecialiseerde tandartsen en gedragswetenschappers tot fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Zij werken allemaal bij het expertisecentrum Advisium. Ze hebben de kennis en expertise om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking te onderzoeken, behandelen en begeleiden. Dankzij de bundeling van deze kennis en expertise vinden we altijd een oplossing. Door heel Nederland hebben wij poliklinieken.

Interesse in psychomotorische therapie (PMT)?

Vind een polikliniek in de buurt.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over psychomotorische therapie. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven