Prader Willi Syndroom (PWS)
Onderzoek, behandeling en advies bij mensen met het Prader Willi Syndroom

's Heeren Loo is gespecialiseerd in het Prader Willi Syndroom (PWS). Wij hebben een speciale polikliniek voor eet- en gewichtsproblemen, onder andere voor mensen met het Prader Willi Syndroom. Hierbij zijn alle experts aangesloten, onder wie diëtist José Veen. In het PWS-centrum kunnen jij en je kind terecht voor onderzoek, ondersteuning en advies.

Het Prader Willi syndroom

Het Prader Willi Syndroom (PWS) is een erfelijk bepaalde aandoening. Baby’s met het syndroom hebben slappe spieren. Rond de leeftijd van 3 jaar krijgen ze een onverzadigbare eetlust. Hun ontwikkeling gaat meestal langzamer. Mensen met het Prader Willi Syndroom hebben een (lichte) verstandelijke beperking. Ze hebben vaak moeite met leren, slapen en gedrag. Vooral de eet- en gewichtsproblemen maken het lastig voor ouders/verzorgers en begeleiders. Gedragsproblemen komen vaak door onrust en onduidelijkheid rond eten. Bij sommige vormen van PWS zijn er psychiatrische problemen zoals een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een psychose.

Over de poliklinieken van ’s Heeren Loo

Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1.100 specialisten. Van arts voor verstandelijk gehandicapten, gespecialiseerde tandartsen en gedragswetenschappers tot fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Zij werken allemaal bij het expertisecentrum Advisium. Ze hebben de kennis en expertise om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking te onderzoeken, behandelen en begeleiden. Dankzij de bundeling van deze kennis en expertise vinden we altijd een oplossing. Door heel Nederland hebben wij een groeiend aantal poliklinieken.

Bekijk alle poliklinische diensten en locaties

José Veen

José Veen is diëtist en:
  • gespecialiseerd in PWS en Genetic Obesity
  • werkt nauw samen met het PWS Expertisecentrum
  • auteur van het Happy Weight Stippenplan
Terug naar boven