Seksuologische hulpverlening

Een gezonde seksuele ontwikkeling is belangrijk. Voor mensen met een verstandelijke beperking kan seksualiteit ingewikkeld zijn. Herken je dit bij jouw kind of cliënt? Dan kan seksuologische hulpverlening helpen. Onze gespecialiseerde gedragswetenschappers of seksuologe-psychologen adviseren, begeleiden en behandelen.

Wat is seksuologische hulpverlening?

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. Ook als het gaat om seksualiteit. We begeleiden jongeren en volwassenen bij het ontwikkelen van een gezonde seksualiteitsbeleving. Dat vraagt om een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Ook gaat het bij seksualiteitsbeleving om het kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen, zonder dwang, discriminatie of geweld.

De behandeling

Seksuologische problemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van een trauma of psychische problemen. Ook kan het gaan om genderproblematiek of een seksuele stoornis. Een seksuologische behandeling bestaat meestal uit een aantal gesprekken. We bekijken welke factoren het probleem veroorzaken en in stand houden. Daarmee gaan we aan de slag. We behandelen trauma’s, relatieproblemen en bekkenbodemproblemen. Ook besteden we aandacht aan het opdoen van positieve ervaringen. Soms voeren we een lichamelijk onderzoek uit. Ook medicatie kan onderdeel zijn van de behandeling.

Vermoeden van grensoverschrijdend gedrag?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag grijpt diep in. Bestaat er een vermoeden? Dan gaat een gedragskundige praten met uw kind of cliënt. Dit heet een taxatiegesprek. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid geboden. Het gesprek heeft tot doel te achterhalen wat er is gebeurd en wat deze gebeurtenis doet met je kind of cliënt. Dit gebeurt in overleg met de cliënt zelf en met de ouders/verzorgers.

De behandeling

We behandelen mensen met een beperking die het slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook behandelen we mensen die dit gedrag zelf vertonen. Zorgvuldig bekijken we welke behandelmethode het best past. Zoals muziektherapie, beeldende therapie, gesprekstherapie of EMDR. Bij ingewikkelde vragen werkt een gespecialiseerde medewerker van het expertiseteam Seksualiteit samen met bijvoorbeeld een arts verstandelijk gehandicapten en een gedragswetenschapper. In het expertiseteam werkt ook een seksuoloog.

Weerbaarder met Girls Talk Plus 

Meisjes met een licht verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Herken je dit bij jouw kind of cliënt? En wil je daar iets aan doen? Bij ’s Heeren Loo geven we het programma Girls Talk Plus. In acht bijeenkomsten van elk anderhalf uur leren we meisjes om weerbaar te worden. Na het volgen van dit programma hebben ze meer regie over (seksuele) relaties en weten ze hoe ze moeten zorgen voor hun eigen seksuele gezondheid en welzijn. Girls Talk Plus is ontwikkeld door Rutgers WPF en MOVISIE.

Seksuele hulpverlening bij jou in de buurt

Je weet nu meer over seksuele hulpverlening. Voor deze vorm van hulp kun je terecht in een van onze poliklinieken door heel Nederland. Vind een polikliniek in de buurt.

De poliklinieken zijn onderdeel van expertisecentrum Advisium. Daar werken specialisten met veel kennis en expertise om mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of andere beperking te onderzoeken, behandelen en te begeleiden. Dankzij de bundeling van deze kennis en expertise vinden we altijd een oplossing.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over seksuologische hulpverlening. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op