Houdings- en bewegingsprogramma voor wheelers

Bewegen is goed voor een mens, maar niet voor iedereen even gemakkelijk. Voor mensen met een ernstig verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) die in een rolstoel zitten, is regelmatig bewegen heel lastig. Zij moeten extra ondersteund worden om te kunnen bewegen. Daarom hebben wij het ‘Houdings- en bewegingsprogramma' ontwikkeld. Speciaal voor ‘wheelers'.

Afwisselende slaaphouding

Wij geven cursus aan de medewerkers van woningen over het effect van eenzijdig liggen en wat we daar aan kunnen doen. Met aandacht voor een goede en afwisselende slaaphouding. Medewerkers op woningen werden geïnstrueerd om de cliënten - geleidelijk opbouwend - elke nacht in een andere houding te laten slapen. Dit bevorderde een gezonde slaap en een betere zithouding overdag. Voorwaarden om ook overdag meer te kunnen bewegen.

Beweegtrainer en beweegkist

Ons uitgangspunt is dat alle wheelers twee keer per week een begeleide vorm van bewegen krijgen door te zwemmen en naar Bewegingsbeleving (jaarprogramma met 6 wekelijkse thema's) te gaan. De begeleiding vindt plaats door bewegingsagogen en/of fysiotherapeuten. Om elke dag te bewegen bestaan er materialen om bewegen te stimuleren: de bewegingstrainer voor mensen in een rolstoel (soort hometrainer voor bij een rolstoel), en de beweegkist. De beweegkist bevat eenvoudige materialen om bewegen in de rolstoel uit te lokken.

EMB Today: congres met de nieuwste kennis

Greta spreekt over haar onderzoek op het congres EMB Today op 2 juni in Utrecht. Het congres wordt georganiseerd door de 's Heeren Loo Zorggroep en de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het houdings- en bewegingsprogramma? Neem dan contact op met Greta van Dijk via [email protected] of 06 – 5237 68 59.