Stages en leerwerktrajecten

Leerwerktrajecten (BBL-route) in zorg en welzijn

Wil jij een opleiding volgen in de zorg of welzijn, maar ook aan het werk? Dat kan bij 's Heeren Loo! Bij de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-route) ben je als leerling-werknemer in dienst. Je draait dag-, avond- en weekenddiensten en waar nodig ook nachtdiensten. Eén dag in de week ga je naar school. Als leerling-medewerker van 's Heeren Loo zit je in een klas met klasgenoten die ook bij 's Heeren Loo werken. Dat is gezellig en nog makkelijk ook, want je herkent elkaars mogelijkheden en problemen.

De begeleider van school zorgt er samen met je werkbegeleider van 's Heeren Loo voor dat je opleiding prettig en goed verloopt. Een opleiding duurt maximaal vier jaar. Ben je langer dan een jaar bij ons, dan wissel je minimaal één keer van werkplek. Zo leer je het werk goed kennen.'s Heeren Loo betaalt tijdens de opleiding het lesgeld en het studiemateriaal. Je sluit je opleiding af met een MBO-diploma op kwalificatieniveau 1,2, 3 of 4. Arbeidsvoorwaarden en vergoedingen liggen vast in de CAO Gehandicaptenzorg.

BBL-leerwerkplekken worden, net als andere vacatures, bekend gemaakt op de vacaturesite van 's Heeren Loo.

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL-route)

 Volg je een de BOL-route op het MBO? Ook dan ben je bij ons van harte welkom voor een stage! 's Heeren Loo is door Calibris, Ecabo, Aequor en Kenwerk erkend als leerbedrijf. Gaat het goed tijdens je stage, dan kan het voorkomen dat je een BBL-positie aangeboden krijgt. Dat is aantrekkelijk, want je kunt dan werken en leren tegelijk.

ROC's en 's Heeren Loo

Op een aantal plaatsen in Nederland heeft 's Heeren Loo speciale afspraken met ROC's. Op de Care Academy in Ermelo krijg je bijvoorbeeld les van medewerkers van 's Heeren Loo en verzorgen onze behandelaars gastlessen. Ook op veel andere plaatsen is het onderwijsprogramma toegespitst op het werk voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak hebben de praktijkopleiders van 's Heeren Loo meegedaan aan het ontwerpen van (delen van) de opleidingen. Soms zelfs sluit het programma naadloos aan bij de visie en werkwijze van 's Heeren Loo. Wat je leert op school kun je daardoor direct toepassen in de praktijk.

Heb je interesse? Bel naar 0800-3 55 55 55.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER