Help mensen met een licht verstandelijke beperking aan een baan

Op zoek naar waardevolle en gemotiveerde medewerkers? En tegelijk een steentje bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt? Cliënten van 's Heeren Loo staan samen met hun jobcoaches klaar om bij u te beginnen. Ook financieel is dit aantrekkelijk!

Zoekt u nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en wilt u meer maatschappelijk ondernemen? Dan kunnen wij u daarbij helpen want 's Heeren Loo heeft jobcoaches in dienst die uw toekomstige nieuwe medewerkers met een lichte verstandelijke beperking ondersteunen!

Wij kunnen u en de nieuwe medewerker helpen om tot een juiste match in taken en functiepakket te komen en hen na een gedegen inwerkperiode, binnen hun vermogen, zo zelfstandig mogelijk laten werken. Zij hebben door hun beperking namelijk vaak wat extra ondersteuning nodig, maar willen net als mensen zonder een verstandelijke beperking bij een gewoon bedrijf werken. Het geeft hen structuur en zelfvertrouwen. Onze cliënten kunnen met hulp van onze jobcoaches een waardevolle toevoeging zijn voor uw organisatie.

Jobcoaching

Voordat een werknemer bij u komt werken volgt hij of zij een speciaal trainings- en inwerkprogramma. Ze worden hierbij begeleid door een jobcoach. Daarna worden ze door de jobcoach voorgesteld aan de werkplekbegeleider van uw bedrijf. Stap voor stap draagt de jobcoach de begeleiding over aan de werkplekbegeleider. Deze werkplekbegeleider wordt aangesteld vanuit de werkgever. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt voor de werknemer. Uiteraard blijft de jobcoach beschikbaar voor de medewerker en voor vragen van de werkplekbegeleider. Ook blijft hij contact houden met u en de werknemer. Eens in de zoveel tijd komt de jobcoach langs.

Werkt de werknemer zelfstandig genoeg? Dan trekt de jobcoach zich terug en gaat de fase van Ongoing Support in. Dit is nazorg. De jobcoach biedt dan blijvende ondersteuning op afstand met als uitgangspunt: baanbehoud.

Natuurlijk komt het ook voor dat er geen goede match is tussen de werkgever en de werknemer. De jobcoach en werkplekbegeleider werken beide aan een goede samenwerking.

Voordelen voor u als werkgever

 • Proefplaatsing: iemand werkt 2 maanden bij u met behoud van zijn uitkering. U hoeft in die periode geen loon te betalen.
 • Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis): voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewetuitkering.
 • Vergoeding voorzieningen werkgever:
  • subsidie voor aanpassingen aan de werkplek.
  • mobiliteitsbonus: als u een werknemer met een WIA-uitkering in dienst hebt, kunt u korting op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf en/of de Ufo-premie toepassen als de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat.
  • u mag werknemers jonger dan 18 jaar, of met een Wajonguitkering een lager loon dan het minimumloon betalen.
  • u kunt een Ziektewetuitkering krijgen als uw werknemer ziek wordt en hij korter dan 5 jaar geleden een WIA uitkering heeft gekregen.
 • Tegemoetkoming arbeidsongeschikten: in september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.
 • Jonggehandicaptenkorting verrekenen: u de jonggehandicaptenkorting verrekenen met het loon van de jong gehandicapte werknemer.
 • Minder loon Wajonger (loondispensatie via het UWV of loonkostensubsidie via de gemeente): u mag tijdelijk minder loon betalen aan een medewerker met een Wajong-uitkering als hij/zij door zijn ziekte/handicap minder aankan dan uw andere werknemers?
 • Jobcoach: een jobcoach begeleidt een werknemer met een langdurige ziekte of handicap naar of in een baan.

Voordelen werkgevers overheid en onderwijs

Werknemers bij overheid en onderwijs kunnen een aanvulling op hun uitkering krijgen in de volgende situaties:

 • De werknemer wordt ontslagen.
 • De werknemer wordt ontslagen en/of herplaatst in een nieuwe baan.
 • Deze werknemers kunnen de volgende aanvullende uitkeringen (bovenwettelijke uitkeringen) krijgen:
  • invaliditeitspensioen (IP)
  • herplaatsingtoelage (HPT)
  • ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP)

Contact

Wilt u iemand met een licht verstandelijke beperking een kans geven binnen uw bedrijf? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bel met een van onze medewerkers van klantcontact: 0800-3 55 55 55.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER