« Terug

Durven loslaten

Durven loslaten

Durven loslaten

Zo aan het begin van een nieuw jaar heb ik altijd even de neiging om terug te blikken. En dat we dit jaar ons 125-jarig jubileum vieren, geeft hier nog extra aanleiding toe. Als ik terugkijk, zie ik dat er ontzettend veel veranderd is in de loop der jaren. Ik zie een organisatie die zich dag en nacht ontfermt over het leven van mensen met een verstandelijke beperking. En daarin zie ik een paradox: van ontfermen gaan we namelijk steeds meer naar loslaten.

Zo kwamen we in 2013 tot de conclusie dat vrijheidsbeperkende middelen niet meer pasten bij de manier waarop wij zorg willen bieden aan onze cliënten. De campagne ‘Net zo vrij als jij’ hebben we vervolgens ingezet om mensen met een verstandelijke beperking hun vrijheid (terug) te geven. Langzaam maar zeker hebben we deze beperkingen afgebouwd. Hiermee is de focus komen te liggen op de ontwikkeling van onze cliënten. En de regie op het eigen leven teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

Samen in Regie

Niemand vindt het fijn als alles voor hem of haar bepaald wordt, er niets te kiezen valt. Ook mensen met een verstandelijke beperking niet. Natuurlijk doen we als ’s Heeren Loo alles in het belang van de cliënt. Zelfregie van de cliënt en samenwerking met diens familie zijn inmiddels wezenlijke onderdelen van onze missie geworden. De campagne ‘Ik en mijn familie’ heeft hier een grote rol in gespeeld. Het traject ‘Samen in Regie’ (SIR), ooit bij collega-organisatie Vanboeijen gestart als ‘Regie op Locatie’, is hier een voorbeeld van. En als zodanig een logische vervolgstap op de weg die we zijn ingeslagen. SIR zorgt ervoor dat cliënten en familie samen met medewerkers invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken om hen heen.

Durven loslaten

Verbeterstappen

Onze locatie ‘Het 8erdek’ op Urk heeft als pilotlocatie een voortrekkersrol in het SIR-traject. De uitvoering van gemaakte plannen gebeurt hier in ‘verbeterteams’. Onder leiding van procesbegeleiders. Hendrica (25), een van onze cliënten aldaar, vond het hoog tijd dat de bewoners een smartphone met WhatsApp kregen. Op deze manier kunnen zij bijvoorbeeld zonder aanwezige begeleiding boodschappen doen. Wat de zelfstandigheid aanzienlijk vergroot. Ook zijn zij momenteel samen bezig om hun eigen voedingsbudget te beheren. Ze bekijken waar de besparingskansen liggen en plukken daar ook samen de vruchten van. Zo organiseren ze bijvoorbeeld een barbecue van het uitgespaarde geld. Het mooie van dit traject is ook dat de bewoners de vrijheid krijgen om van het beleid af te wijken. Het is immers belangrijker dat het passend is voor de mensen om wie het allemaal draait: maatwerk! SIR geeft ook ruimte voor inspraak in het aannemen van nieuwe bewoners én werknemers. Zo is de oudervertegenwoordiger aanwezig bij sollicitatiegesprekken. SIR versterkt het ‘wij-gevoel’.

Zelfstandigheid stimuleren

SIR heeft op ‘Het 8erdek’ duidelijk veel goeds gebracht. Een aanzienlijke nieuwe stap in het stimuleren van zelfstandigheid en eigen regie. Op het moment wordt het traject op nog meer locaties uitgerold en er zullen in de toekomst nog meer bijkomen. Zodat nog meer mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen om hun plek in de samenleving in te gaan nemen en deze kunnen verrijken met hun eigenheid. Loslaten is wat mij betreft het nieuwe ontfermen.

Kees Erends

Reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Word de eerste.