Cliëntvertrouwenspersoon

Voor cliënten is het niet altijd makkelijk om keuzes te maken, beslissingen te nemen of klachten te uiten. Waar dat niet kan, ondersteunen wij hen daarbij. Meestal doe je dat zelf, maar soms durft, kan of wil de cliënt het niet aan jou kwijt. Dan is het je taak te wijzen op de cliëntvertrouwenspersoon in de regio.

Om eigen regie te houden kunnen cliënten bij klachten of onvrede contact opnemen met of ondersteuning krijgen van een onpartijdige, laagdrempelige cliënt vertrouwenspersoon. Onvrede of klachten van cliënten gebruiken we om de kwaliteit van dienstverlening steeds te kunnen verbeteren.

Als jij je zorgen maakt over een cliënt kan je ook een gesprek aanvragen. Maar een cliëntvertrouwenspersoon gaat alleen in gesprek wanneer de cliënt dat ook echt wil. Een cliëntvertrouwenspersoon kan, vanuit een onafhankelijke positie, luisteren naar het verhaal van de cliënt. En hem of haar ondersteunen bij onvrede, klachten, angst, of bij het opkomen voor de eigen rechten.

Overzicht cliëntvertrouwenspersonen