Inkoopvoorwaarden

Hier vindt u de voorwaarden welke van toepassing zijn op iedere opdracht m.b.t. levering van zaken en/of het verrichten van diensten die 's Heeren Loo gunt aan leveranciers.


Gedragscode leverancier 's Heeren Loo Zorggroep