Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te beperken.

Een verzoek

Je kunt jouw verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming van ’s Heeren Loo via [email protected].

Voordat jouw verzoek in behandeling kan worden genomen, moet ‘s Heeren Loo eerst aan de hand van een geldig legitimatiebewijs je identiteit vaststellen. Je kunt hiervoor langskomen bij een van onze regiokantoren of je kunt een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs met jouw verzoek meesturen. Via de app KopieID van de Rijksoverheid kun je een veilige kopie maken van je identiteitsbewijs. Nadat je geïdentificeerd bent, wordt de kopie van je legitimatiebewijs meteen vernietigd.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Dan moet dat verzoek ingediend worden door je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger. ’s Heeren Loo stuurt de reactie op het verzoek naar je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger.

Bent u wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde?

Je dient het verzoek te voorzien van een afschrift van de beschikking waarmee je benoemd bent tot curator, bewindvoerder of mentor van de betrokkene. In geval je gemachtigde bent, dien je een getekende volmacht te overleggen. In beide voornoemde situaties vragen wij ook om een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de betrokkene bij het verzoek mee te sturen.

Termijn

Je ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van je verzoek een reactie inhoudende dat

  • je verzoek is toegewezen of
  • je verzoek is afgewezen of
  • de termijn met twee maanden wordt verlengd vanwege de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken.


Wil je meer weten? Klik dan hier om naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.  

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Telefoon: 088-0371000
E-mail: [email protected]

 

 

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER