Klachten- en complimentenregeling

We willen jou graag goed begeleiden en ondersteunen. Zodat jij tevreden bent. Daarom willen we weten wat we goed doen. Maar ook wat we niet goed doen. Het is fijn als je daarover met ons wilt praten.

Bekijk hier in één schema hoe dat gaat of lees hieronder uitgebreid hoe je dat kunt doen.

Ben je tevreden? Geef een compliment!

Hebben we iets goed gedaan? Dat horen we graag! Vertel het aan de mensen over wie je tevreden bent. Je kunt dit ook vertellen aan je (persoonlijk) begeleider.

Ben je niet tevreden?

Of doen we niet wat we hebben afgesproken? Vertel het aan de mensen die erover gaan. Je kunt dit ook vertellen aan jouw (persoonlijk) begeleider. De cliëntvertrouwenspersoon of jouw familie kan je hierbij helpen. Samen praten jullie over een oplossing. Soms praat de manager of de gedragswetenschapper ook mee.

Bekijk hier wie de cliëntvertrouwenspersoon is in jouw regio.

Ben je niet tevreden met de oplossing?

Dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van jouw regio.  Je kunt over je klacht mailen, schrijven of bellen. Je kunt ook het klachtenformulier gebruiken. Het formulier kun je sturen naar de klachtenfunctionaris in jouw regio.

Wilt u als verwant of wettelijk vertegenwoordiger een klacht, namens uw verwant of cliënt, indienen? Dan kunt u gebruik maken van dit klachtenformulier.

Lees hier de versie van de folder met picto's.

Wil je hulp bij het indienen van een klacht?

De cliëntvertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris of iemand anders die jij kiest kan je helpen. Ook kan iemand anders voor jou een klacht indienen. Maar alleen als jij dat wilt.

Wat doet de klachtenfunctionaris?

Hij of zij bespreekt jouw klacht met jou. En ook met de mensen die kunnen helpen jouw klacht op te lossen. Samen maken jullie afspraken over een oplossing. De klachtenfunctionaris vertelt de oplossing aan de directeur. De directeur zet zijn besluit over de oplossing in een brief. Hij of zij stuurt de brief aan jou en iedereen die ermee te maken heeft. Iedereen moet zich aan het besluit houden.

Lees de regeling.

Is jouw klacht niet goed opgelost?

Dan kun je een klacht indienen bij de Centrale Klachtencommissie Cliënten van ’s Heeren Loo. Deze mensen werken niet bij of voor 's Heeren Loo. De cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Je kunt je klacht sturen naar:
Centrale Klachtencommissie Cliënten
t.a.v de ambtelijk secretaris
Postbus 647
3800 AP Amersfoort
[email protected]

Lees het reglement.

Voorleggen klacht aan geschillencommissie

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? En heb je al gesproken met de klachtenfunctionaris of is jouw klacht behandeld door de Centrale Klachtencommissie Cliënten? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De mensen van de Geschillencommissie werken niet bij of voor ’s Heeren Loo.

Een klacht indienen bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg kost € 52,50. Als je (deels) gelijk krijgt, krijg je jouw geld (deels) terug.

Meer informatie?

Stel je vragen gerust aan de cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris.