Heb je een klacht

We willen de zorg en ondersteuning voor jou zo goed mogelijk doen. Maar soms gaat er wel eens iets mis. Of ben je het niet eens met een gemaakte afspraak. Vaak heeft je klacht te maken met een misverstand. Het is belangrijk dat je daarover praat. Hier lees je hoe dat het beste kunt doen.

Hoe dien je een klacht in

Wil je (direct) een klacht indienen? Dan kun je mailen, een brief schrijven of bellen. Je kunt de klacht zelf indienen of samen met iemand.

Post: 's Heeren Loo Zorggroep
Centrale Klachtencommissie Cliënten
t.a.v. E. Jorritsma-Bakker
Postbus 647
3800 AP Amersfoort
Mail: [email protected] 
Bel: (088) 037 10 10 037 088 037 10 1008803710100880371010088000

Je kunt ook het klachtformulier invullen.

Je kunt je klacht met ons delen op twee manieren:

  • leg je klacht voor aan de Centrale Klachtencommissie Cliënten
  • bespreek je klacht in de regio

Voorleggen klacht aan de klachtencommissie

Je kunt de klacht voorleggen aan de Centrale Klachtencommissie Cliënten. Dit is de formele klachtroute. De mensen van de klachtencommissie werken niet bij of voor 's Heeren Loo. De klachtencommissie bestaat uit een groep mensen die met jou praat over de klacht. Ook praat de klachtencommissie met de persoon of de personen waar de klacht over gaat.

Nadat de klachtencommissie jouw klacht heeft besproken:

  • doet zij daar een uitspraak over. In deze uitspraak geeft de klachtencommissie aan of zij vindt dat jij gelijk hebt of niet;
  • soms neemt de klachtencommissie een beslissing;
  • vaak geeft de klachtencommissie een advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur laat dan weten wat hij van de uitspraak vindt. En of, en zo ja welke maatregelen worden genomen. Hierover ontvang je een brief.


Lees het reglement (pdf) en de instructie (pdf) van de formele klachtroute

Beantwoording klacht in de regio

Je kunt ervoor kiezen om je klacht te bespreken in de regio. Dit is de informele klachtroute. De (regio)directeur gaat dan met jou in gesprek om naar een oplossing te kijken. De (regio)directeur kan ook iemand anders vragen om de klacht met jou te bespreken. Als je dat wilt kan een tussenpersoon worden gevraagd om te ondersteunen bij het gesprek. De tussenpersoon helpt jou en de (regio)directeur om jouw klacht op te lossen.

Lees de instructie van de informele klachtroute (pfd)

Liever beeld en minder tekst? Download dan de Klachtfolder (picto-versie).