Waar zitten wij

Locatie

Doelgroep

Zorgtype

Hulp en ondersteuning thuis Noordoost-Nederland

Hulp en ondersteuning thuis Noordoost-Nederland

Adres

Fazant 15
9781 XE
Bedum
Bekijk verzorgingsgebied

Doelgroep

Zorgtype

Korte omschrijving

De ondersteuning die wij bieden is gevarieerd en op maat. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • individuele activiteiten met kinderen om de thuissituatie te ontlasten
 • aanreiken van handvatten voor de opvoeding
 • hulp bieden bij zoeken naar werk/zinvolle dagbesteding
 • in beeld brengen van sociaal netwerk en dit begeleiden
 • hulp bij administratie / geldzaken
 • contacten onderhouden met andere instanties en hulpverleners
 • aanr

  De woning / het gebouw

  Wij komen bij u thuis. Afhankelijk van de vraag kan dit variëren van 1 x per maand tot enkele keren per week.

  De omgeving

  Wij bieden begeleiding in uw eigen buurt, bijvoorbeeld bij het: - maken en onderhouden van contacten - boodschappen doen - deelnemen aan een sportclub - begeleiden van bezoek aan een arts e.d.

  Voor wie

  We bieden ondersteuning aan: - kinderen en volwassenen in de thuissituatie met een specifieke hulpvraag - volwassenen die zelfstandig wonen en een hulpvraag hebben. - ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kind met een verstandelijke beperking - ouders met een verstandelijke beperking tijdens de zwangerschap en bij de opvoeding van hun kind(eren).

  Verzorgingsgebied

  's Heeren Loo biedt deze zorg/dienst aan in:

  • Aalzum
  • Abbega
  • Achlum
  • Adorp
  • Aduard
  • Akkrum
  • Akmarijp
  • Allingawier
  • Alteveer
  • Anjum
  • Appelscha
  • Appingedam
  • Arum
  • Augsbuurt
  • Augustinusga
  • Baard
  • Baflo
  • Baijum
  • Bakhuizen
  • Bakkeveen
  • Balk
  • Ballum
  • Bantega
  • Bedum
  • Beers
  • Beerta
  • Beetgum
  • Beetgumermolen
  • Beetsterzwaag
  • Bellingwolde
  • Bergum
  • Berlikum
  • Bierum
  • Blauwestad
  • Blauwhuis
  • Blesdijke
  • Blessum
  • Blija
  • Blijham
  • Boelenslaan
  • Boer
  • Boerakker
  • Boijl
  • Boksum
  • Bolsward
  • Bontebok
  • Boornbergum
  • Boornzwaag
  • Borgercompagnie
  • Borgsweer
  • Bornwird
  • Bourtange
  • Bozum
  • Brantgum
  • Breezanddijk
  • Briltil
  • Britsum
  • Broek
  • Broeksterwoude
  • Buitenpost
  • Buren FR
  • Burgwerd
  • Burum
  • Cornjum
  • Cornwerd
  • Damwoude
  • De Blesse
  • De Bult
  • De Knipe
  • De Rijp
  • De Tike
  • De Valom
  • De Veenhoop
  • De Wilgen
  • De Wilp GN
  • Dedgum
  • Deersum
  • Deinum
  • Delfstrahuizen
  • Delfzijl
  • Den Andel
  • Den Ham GN
  • Den Horn
  • Dijken
  • Doezum
  • Dokkum
  • Dongjum
  • Doniaga
  • Donkerbroek
  • Drachten
  • Drachtstercompagnie
  • Drieborg
  • Driesum
  • Drogeham
  • Dronrijp
  • Echten FR
  • Echtenerburg
  • Edens
  • Ee
  • Eemshaven
  • Eenrum
  • Eenum
  • Eernewoude
  • Eesterga
  • Eestrum
  • Elahuizen
  • Elsloo FR
  • Engelum
  • Engwierum
  • Enumatil
  • Eppenhuizen
  • Exmorra
  • Ezinge
  • Farmsum
  • Feerwerd
  • Ferwerd
  • Ferwoude
  • Finkum
  • Finsterwolde
  • Firdgum
  • Fochteloo
  • Follega
  • Folsgare
  • Foudgum
  • Foxhol
  • Franeker
  • Friens
  • Frieschepalen
  • Froombosch
  • Gaast
  • Gaastmeer
  • Garijp
  • Garmerwolde
  • Garnwerd
  • Garrelsweer
  • Garsthuizen
  • Gauw
  • Genum
  • Gerkesklooster
  • Gersloot
  • Giekerk
  • Glimmen
  • Godlinze
  • Gorredijk
  • Goutum
  • Greonterp
  • Grijpskerk
  • Groningen
  • Grootegast
  • Grouw
  • Hallum
  • Hantum
  • Hantumeruitburen
  • Hantumhuizen
  • Hardegarijp
  • Haren GN
  • Harich
  • Harkema
  • Harkstede
  • Harlingen
  • Hartwerd
  • Haskerdijken
  • Haskerhorne
  • Haule
  • Haulerwijk
  • Heeg
  • Heerenveen
  • Heide
  • Heiligerlee
  • Hellum
  • Hemelum
  • Hemrik
  • Hennaard
  • Herbaijum
  • Hiaure
  • Hichtum
  • Hidaard
  • Hieslum
  • Hijlaard
  • Hijum
  • Hindeloopen
  • Hitzum
  • Hoek
  • Hogebeintum
  • Hollum
  • Holwerd
  • Holwierde
  • Hommerts
  • Hoogezand
  • Hoornsterzwaag
  • Hornhuizen
  • Houwerzijl
  • Huins
  • Huizinge
  • Idaard
  • Idsegahuizum
  • Idskenhuizen
  • Idzega
  • Ijlst
  • Indijk
  • Irnsum
  • It Heidenskip
  • Itens
  • Janum
  • Jellum
  • Jelsum
  • Jislum
  • Jonkerslan
  • Jonkersvaart
  • Jorwerd
  • Joure
  • Jouswier
  • Jubbega
  • Jutrijp
  • Kampen
  • Kantens
  • Katlijk
  • Kiel Windeweer
  • Kimswerd
  • Klooster Lidlum
  • Kloosterburen
  • Kolderwolde
  • Kolham
  • Kollum
  • Kollumerpomp
  • Kollumerzwaag
  • Kommerzijl
  • Kootstertille
  • Kornhorn
  • Kornwerderzand
  • Kortehemmen
  • Koudum
  • Koufurderrige
  • Krewerd
  • Kropswolde
  • Kubaard
  • Lageland
  • Langedijke
  • Langelille
  • Langezwaag
  • Langweer
  • Lauwersoog
  • Lauwerzijl
  • Leek
  • Leens
  • Leermens
  • Leeuwarden
  • Legemeer
  • Lekkum
  • Lellens
  • Lemmer
  • Lettelbert
  • Lichtaard
  • Lioessens
  • Lippenhuizen
  • Loenga
  • Lollum
  • Longerhouw
  • Loppersum
  • Losdorp
  • Lucaswolde
  • Luddeweer
  • Luinjeberd
  • Lutjegast
  • Lutkewierum
  • Luxwoude
  • Makkinga
  • Makkum FR
  • Mantgum
  • Marssum
  • Marum
  • Meeden
  • Meedhuizen
  • Menaldum
  • Mensingeweer
  • Metslawier
  • Middelstum
  • Midlum
  • Midwolda
  • Midwolde
  • Miedum
  • Mildam
  • Minnertsga
  • Mirns
  • Moddergat
  • Molenend
  • Molkwerum
  • Morra
  • Munnekeburen
  • Munnekezijl
  • Muntendam
  • Mussel
  • Musselkanaal
  • Nes Ameland
  • Nes Boarnsterhim
  • Nes Dongeradeel
  • niawier
  • Niebert
  • Niehove
  • Niekerk de Marne
  • Niekerk Grootegast
  • Nieuw Beerta
  • Nieuwe Pekela
  • Nieuwebrug
  • Nieuwehorne
  • Nieuweschans
  • Nieuweschoot
  • Nieuwland
  • Niezijl
  • Nij Beets
  • Nijeberkoop
  • Nijega
  • Nijehaske
  • Nijeholtpade
  • Nijeholtwolde
  • Nijelamer
  • Nijemirdum
  • Nijetrijne
  • Nijhuizum
  • Nijland
  • Nooitgedacht
  • Noordbergum
  • Noordbroek
  • Noordhorn
  • Noordlaren
  • Noordwijk GN
  • Noordwolde FR
  • Noordwolde GR
  • Nuis
  • Oenkerk
  • Offingawier
  • Oldeberkoop
  • Oldeholtpade
  • Oldeholtwolde
  • Oldehove
  • Oldekerk
  • Oldelamer
  • Oldenzijl
  • Oldetrijne
  • Onderdendam
  • Onnen
  • Onstwedde
  • Oosterbierum
  • Oosterend gem Littenser
  • Oosterlittens
  • Oostermeer
  • Oosternijkerk
  • Oosterstreek
  • Oosterwierum
  • Oosterwijtwerd
  • Oosterwolde FR
  • Oosterzee
  • Oosthem
  • Oostrum FR
  • Oostwold
  • Opeinde
  • Opende
  • Oppenhuizen
  • Oranjewoud
  • Oude Bildtzijl
  • Oude Pekela
  • Oudega Gaast-Slo
  • Oudega Smallingerland
  • Oudega Wymbritserad
  • Oudehaske
  • Oudehorne
  • Oudemirdum
  • Oudeschans
  • Oudeschip
  • Oudeschoot
  • Oudezijl
  • Oudkerk
  • Oudwoude
  • Ouwster Nijega
  • Ouwsterhaule
  • Overschild
  • Paesens
  • Parrega
  • Peins
  • Piaam
  • Pieterburen
  • Pietersbierum
  • Pieterzijl
  • Pingjum
  • Raard
  • Rasquert
  • Ravenswoud
  • Reitsum
  • Ried
  • Rien
  • Rijperkerk
  • Rijs
  • Rinsumageest
  • Rohel
  • Roodeschool
  • Roodhuis
  • Roodkerk
  • Roordahuizum
  • Rotstergaast
  • Rotsterhaule
  • Rottevalle
  • Rottum FR
  • Rottum GN
  • Ruigahuizen
  • Saaksum
  • Saaxumhuizen
  • Sandfirden
  • Sappemeer
  • Sauwerd
  • Schalsum
  • Scharmer
  • Scharnegoutum
  • Scharsterbrug
  • Scheemda
  • Scherpenzeel FR
  • Schettens
  • Schiermonnikoog
  • Schildwolde
  • Schingen
  • Schouwerzijl
  • Schraard
  • Sebaldeburen
  • Sellingen
  • Sexbierum
  • Siddeburen
  • Siegerswoude
  • Sint Annaparochie
  • Sint Annen
  • Sint Jacobiparochie
  • Sint Nicolaasga
  • Sintjohannesga
  • Slappeterp
  • Slijkenburg
  • Slochteren
  • Sloten FR
  • Smalle Ee
  • Smallebrugge
  • Snakkerburen
  • Sneek
  • Snikzwaag
  • Sondel
  • Sonnega
  • Spanga
  • Spannum
  • Spijk GN
  • Stadskanaal
  • Startenhuizen
  • Stavoren
  • Stedum
  • Steendam
  • Steggerda
  • Stiens
  • Stitswerd
  • Suameer
  • Suawoude
  • Surhuisterveen
  • Surhuizum
  • Swichum
  • Teerns
  • Ten Boer
  • Ten Post
  • Ter Apel
  • Ter Apelkanaal
  • Ter Idzard
  • Terband
  • Terhorne
  • Terkaple
  • Termunten
  • Termunterzijl
  • Ternaard
  • Teroele
  • Terwispel
  • Thesinge
  • Tietjerk
  • Tijnje
  • Tirns
  • Tjalhuizum
  • Tjalleberd
  • Tjerkgaast
  • Tjerkwerd
  • Tjuchem
  • Tolbert
  • Toornwerd
  • Triemen
  • Twijzel
  • Twijzelerheide
  • Uithuizen
  • Uithuizermeeden
  • Uitwellingerga
  • Ulrum
  • Ureterp
  • Usquert
  • Veelerveen
  • Veendam
  • Veenhuizen
  • Veenklooster
  • Veenwouden
  • Vegelinsoord
  • Vierhuizen
  • Vijfhuizen
  • Vinkega
  • Visvliet
  • Vlagtwedde
  • Vledderveen GN
  • Vriescheloo
  • Warffum
  • Warfhuizen
  • Warns
  • Warstiens
  • Wartena
  • Waskemeer
  • Waterhuizen
  • Wedde
  • Wehe den Hoorn
  • Weidum
  • Westerbroek
  • Westergeest
  • Westerlee GN
  • Westernieland
  • Westerwijtwerd
  • Westhem
  • Westhoek
  • Wetsinge
  • Wetzens
  • Wier
  • Wierum
  • Wieuwerd
  • Wijckel
  • Wijnaldum
  • Wijnjewoude
  • Wildervank
  • Winneweer
  • Winschoten
  • Winsum FR
  • Winsum GN
  • Wirdum FR
  • Wirdum GR
  • Witmarsum
  • Witteveen
  • Woldendorp
  • Wolsum
  • Woltersum
  • Wolvega
  • Wommels
  • Wons
  • Workum
  • Woudbloem
  • Woudsend
  • Ypecolsga
  • Ysbrechtum
  • Zandeweer
  • Zandhuizen
  • Zeerijp
  • Zevenhuizen GN
  • Zoutkamp
  • Zuidbroek
  • Zuidhorn
  • Zuidveld
  • Zuidwolde GN
  • Zurich
  • Zuurdijk
  • Zwaagwesteinde
  • Zwagerbosch
  • Zweins

  Heeft u een vraag of wilt u meer weten over deze locatie? Neem dan contact met ons op.

  Wilt u verder zoeken bij u in de regio? Keer dan terug naar het overzicht.

Terug naar resultatenoverzicht

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER

 

Ook bij jou in de buurt