Bezoek en logeren

Cliënten kunnen hun verwanten gelukkig nog steeds ontmoeten. Bekijk wat er allemaal mogelijk is.

Bezoek ontvangen/logeren binnen ’s Heeren Loo

  • Voor woningen waarvan het merendeel volledig is gevaccineerd, geldt een maximaal aantal bezoekers van 2 per dag. Voor woningen die nog niet volledig gevaccineerd zijn geldt een maximaal aantal bezoekers van 1 per dag. Op individueel niveau kan een risicoinschatting gemaakt worden om hier van af te wijken. Als een cliënt in een groep woont, zorg dan voor spreiding van het bezoek over de dag en week.
  • Het bezoek verloopt met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

Op bezoek gaan/logeren buiten ’s Heeren Loo

  • Cliënten die volledig (2x) gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd worden mogen op bezoek en logeren bij anderen.
  • Voor cliënten die nog niet volledig gevaccineerd zijn en voor cliënten die binnen 4 weken de eerste vaccinatie krijgen wordt op bezoek gaan en logeren bij anderen sterk afgeraden.

Soms toch geen bezoek 

Bezoek is niet mogelijk als de bezoeker verkouden is of klachten heeft die horen bij corona. Dit geldt ook wanneer een cliënt op bezoek gaat. Digitaal contact blijft dan natuurlijk mogelijk, bijvoorbeeld via beeldbellen.

We blijven voorzichtig

In de gehandicaptenzorg en bij ’s Heeren Loo blijven we voorzichtig. Dus als we zien dat het aantal verdenkingen/ besmettingen toeneemt, laten we minder vaak en/of minder bezoekers toe. En moeten we ook het op bezoek gaan of logeren beperken.

Goede afstemming en maatwerk 

Het inrichten van deze vormen van bezoek (binnen en buiten ’s Heeren Loo) vraagt een goede afstemming met alle betrokkenen. Dit kost tijd en blijft altijd maatwerk. Daarom worden afspraken over bezoek per cliënt gemaakt in overleg met het multidisciplinaire team, de cliënt en de verwant. Het kan daarom even duren voordat aanpassing van de maatregelen overal heeft plaatsgevonden. Ook vragen we bezoek of zij corona gerelateerde klachten hebben en registreren wie en wanneer er op bezoek komt en gaat. We vragen daarvoor begrip.

Terug naar boven