Onderwijs

De basisscholen en kinderopvang zijn weer open. De buitenschoolse opvang is nog dicht. Wel is er noodopvang mogelijk.

Middelbare scholen en het MBO gaan vanaf 1 maart weer open. Voor middelbare scholen is dat minimaal 1 dag in de week. Voor het MBO is dat 1 dag in de week.

's Heeren Loo Onderwijs
De scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs mogen het onderwijs naar eigen behoeften invullen. Elke school heeft hierin zijn eigen maatwerkoplossing gekozen afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van leerlingen en personeel.

Daar waar ’s Heeren Loo samenwerkt met het onderwijs in bijvoorbeeld onderwijs-zorgarrangementen past de dienstverlening van ’s Heeren Loo zich aan op sluiting of de gekozen maatwerkoplossing van de betreffende school. Hierover vindt afstemming plaats tussen de betreffende scholen en de betrokkenen vanuit ’s Heeren Loo.

Terug naar boven