Schema risiconiveaus

Om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden, werken we binnen ‘s Heeren Loo met vier risiconiveaus; waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Deze risiconiveaus worden ook in de wereld om ‘s Heeren Loo heen gebruikt.

Op dit moment zitten we binnen 's Heeren Loo op risiconiveau 'Zeer Ernstig'. 

Terug naar boven