Vrije tijd

Horeca 

Voor de horeca van ’s Heeren Loo met een commercieel doeleinde volgen we de landelijke maatregelen. Deze horeca is op dit moment gesloten.

Dat geldt zowel voor de horeca op de woonzorgparken van ’s Heeren Loo als daarbuiten. Wel kan bijv. een café of restaurant besluiten open te gaan voor afhalen.

Dagbestedingsactiviteiten die gericht zijn op de horeca vinden onder voorwaarden wel plaats.

Sporten

Je mag in je eentje sporten. Of samen met iemand anders.

Mensen tot 26 jaar weer sporten met het eigen team binnen de eigen club.

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden.

Kerkdiensten

Kerkdiensten vinden online plaats.

Terug naar boven