Dashboard coronamaatregelen

Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Amersfoort kantoren

Laatste update: 28-02-2022

Apeldoorn

Laatste update: 08-03-2022

De Noorderbrug

Laatste update: 28-02-2022

Den Helder

Laatste update: 28-02-2022

Ermelo

Laatste update: 28-02-2022

Gelderland Midden

Laatste update: 01-03-2022

Groot Emaus

Laatste update: 28-02-2022

Midden-Nederland

Laatste update: 28-02-2022

Noordoost-Nederland

Laatste update: 07-04-2022

Noordwest-Nederland

Laatste update: 28-02-2022

Noordwijk

Laatste update: 24-03-2022

Oost-Nederland

Laatste update: 28-02-2022

Zeeland

Laatste update: 28-02-2022

Zuid-Holland

Laatste update: 24-03-2022

Zuid-Nederland

Laatste update: 28-02-2022

Zuidoost-Nederland

Laatste update: 28-02-2022

Zuidwest-Nederland

Laatste update: 28-02-2022

Maatregelen per regio

Regio’s wegen steeds af welke maatregelen passend zijn voor de regionale situatie.

De maatregelen van de landelijke overheid zijn leidend bij de afbouw/aanscherping van de maatregelen binnen ’s Heeren Loo.

Het afbouwen/aanscherpen van de maatregelen doen we op basis van de besmettingsdriehoek. Daarbij kijken we naar de verhouding tussen:

  • het risico op infecties
  • psychosociaal welzijn
  • uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf ook denken aan de basisregels.