Apeldoorn

Apeldoorn

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 08-03-2022

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Mondkapje
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Let op de basisadviezen: hygiene, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers, bezoekers en vrijwilligers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • 'Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

 • Geen beperkingen. 

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling zijn open.

 • Geen mondkapjes meer. Wel blijft het advies om zelftesten te blijven doen.

 • Geen mondkapjes meer. Wel blijft het advies om zelftesten te blijven doen.

 • Geen mondkapjes meer. Wel blijft het advies om zelftesten te blijven doen.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • 'Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Behandelaars dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • 'Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Behandelaars dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiene, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Behandelaars dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II binnen de 1.5 meter.

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark zijn open voor cliënten. Wel blijven de basismaatregelen gelden. Bewegingsagogie is in regie wat er mogelijk is.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark zijn open voor cliënten en externen zoals verwanten. Zo lang de landelijke voorwaarden worden gevolgd, kunnen bijvoorbeeld ouders/ verwanten weer meezwemmen. Medewerkers van Bewegingsagogie zijn hierbij in regie wat er mogelijk is.

  • Buro Vee Tee organiseert coronaproof activiteiten.
  • Dansgroep Pierrot zal weer starten. Dit doen zij met in achtneming van de voorgeschreven corona-richtlijnen. In de praktijk is gebleken dat dit kan. Pierrot informeert zelf de deelnemers.
  • De Schuyltamboers. Deze activiteit is nog niet opgestart. In de praktijk bleek het op momenten lastig voor de deelnemers om afstand te houden. Op 1,5 meter afstand en met in achtneming van de richtlijnen zou dit weer kunnen. In verkeersruimten en wanneer afstand houden niet mogelijk is wordt er een mondkapje gedragen. Bij klachten, verdenking of besmetting in de woning blijven desbetreffende deelnemers en/of vrijwilligers thuis. Aan vrijwilligers en overige externen wordt gevraagd om de QR-code te tonen. Buro Vee Tee heeft contact met vrijwilligers.
  • Countrylinedance groep. De country Line dance is helaas opgeheven. Het is onmogelijk om, gezien de aard van de dans, afstand te houden en overige maatregelen goed te op te volgen.
  • Het Mannenkoor Groot Schuylenburg is sinds de Corona-uitbraak begin 2020 niet meer bij elkaar gekomen. Op dit moment is deze activiteit nog niet gestart. De planning is om in september weer te gaan starten met het koor.
  • Sydney and Friends. Sydney and Friends heeft winterstop. Naar verwachting zullen in het voorjaar van 2022 de huifbedden weer gaan rijden.
  • De Klup. Alle cliënten mogen in principe weer naar de activiteiten van de Klup gaan. In de praktijk is het gebleken dat de Klup zich strikt aan de voorschriften houdt. Bij klachten, een verdenking of besmetting blijven desbetreffende cliënten thuis. Voor deelname van (zeer) kwetsbare cliënten vindt van tevoren overleg plaats met AVG/medische dienst. Contact loopt o.a. via Buro Vee Tee


 • Volg de landelijke richtlijnen. De Klup en ontmoetingsplekken zijn beperkt open. Niet alle activiteiten kunnen doorgang vinden en niet alle deelnemers kunnen tegelijk komen. Neem van te voren contact op over het aanbod en mogelijkheden.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiene, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

  Brasserie de Zon is open van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16:00 uur.

 • Geen beperkingen.

 • Iedereen die naar een groot evenement gaat zonder vaste zitplaats moet een negatieve testuitslag laten zien. Verder geen beperkingen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Reizen in woningverband is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Volg de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten. Bij een uitvaart is het aantal toegestane personen en verdere wensen afhankelijk van de gekozen locatie. Het strooiveld is onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor het verstrooien van de as van de overledene.

 • Kerkdiensten kunnen plaatsvinden volgens de geldende overheidsmaatregelen.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiene, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiene, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Zorgmedewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. Bij directe clientenzorg draag je preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. We werken volgens DAGW. Overleg in het team.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiene, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

 • Geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiëne, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer. In de directe zorg dragen ook scholieren preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Het woonzorgpark is toegankelijk voor passanten. De winkels en horeca zijn geopend voor bezoekers. Er zijn geen beperkingen. Let op de basisadviezen: hygiene, handen wassen, geef elkaar de ruimte, test bij klachten en ventileer.

  Brasserie de Zon is open van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16:00 uur.

  Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch
  Het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is open op afspraak. Zie voor de openingstijden, wijze van aanmelden en corona- voorschriften onderstaande link:

  Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch - Openingstijden, locatie en contact

  Cruyff Court
  Het Cruyff Court is toegankelijk voor externen.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. Bij zorgvervoer dragen cliënten bij voorkeur een chirurgisch mondkapje type II.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. 

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Binnen de directe zorg dragen medewerkers binnen de 1.5 meter preventief een chirurgisch mondkapje ten minste type II, binnen kantoren vervalt de mondkapjesplicht.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.