Dashboard coronamaatregelen

Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Apeldoorn

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 21-01-2022

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Mondkapje
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Er geldt een maximum van 4 bezoekers per cliënt per dag . Oproep: doe een zelftest vooraf. Bezoek draagt een chirurgisch mondkapje. Daarnaast blijven de basismaatregelen van kracht. Wees extra voorzichtig bij contacten tussen kwetsbare mensen en kinderen tot en met 12 jaar. Als op een locatie sprake is van een hoog risico op besmetting én ernstig beloop bij één of meerdere cliënten, kan er op maat extra maatregelen worden gemaakt.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Logeren en deeltijd wonen gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter. Externe cliënten blijven welkom. Regio's kunnen eigen maatregelen treffen. Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • 'Dagbesteding gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter. Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling, vaste clusters of vaste bubbels. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen. Soms hebben hoog risicogroepen dagbesteding op de woning.

 • Cliënten kunnen naar externe dagbesteding. Een externe dagbesteding kan eigen maatregelen treffen. Afhankelijk van de branche. 's Heeren Loo kijkt zo nodig op maat naar alternatieven.

 • Extern werk of stage is nog steeds mogelijk. Een dagbesteding of bedrijf kan eigen maatregelen hebben getroffen. Afhankelijk van de branche. 's Heeren Loo kijkt zo nodig op maat naar alternatieven.

 • Externe cliënten blijven welkom. Dagbesteding gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter.  Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

 • Werk en stage-cliënten blijven welkom. Werk of stage gaat zo veel mogelijk door op 1,5 meter. Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

 • Externe cliënten blijven welkom. Dagbesteding gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter.  Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling zijn open. Extra aandacht voor de basismaatregelen, mondkapjes en zo mogelijk verkleinen van de contactcircels.

 • In principe is het onderwijs gesloten tot 10 januari. Voor de onderwijs zorg arrangementen is sprake van maatwerk in afstemming met de betrokken scholen.

 • Scholen van SHL Onderwijs zijn open. Er gelden overheidsmaatregelen.

 • Scholen van SHL Onderwijs zijn open. Er gelden overheidsmaatregelen.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark zijn open voor cliënten. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig. Wel blijven de basismaatregelen gelden. Bewegingsagogie is in regie wat er mogelijk is.

 • Sportclubs zijn open. Volg de landelijke maatregelen.

 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark zijn open voor cliënten en externen zoals verwanten. Zo lang de landelijke voorwaarden worden gevolgd, kunnen bijvoorbeeld ouders/ verwanten weer meezwemmen. Medewerkers van Bewegingsagogie zijn hierbij in regie wat er mogelijk is.

  • Buro Vee Tee organiseert coronaproof activiteiten.
  • Dansgroep Pierrot zal weer starten. Dit doen zij met in achtneming van de voorgeschreven corona-richtlijnen. In de praktijk is gebleken dat dit kan. Pierrot informeert zelf de deelnemers.
  • De Schuyltamboers. Deze activiteit is nog niet opgestart. In de praktijk bleek het op momenten lastig voor de deelnemers om afstand te houden. Op 1,5 meter afstand en met in achtneming van de richtlijnen zou dit weer kunnen. In verkeersruimten en wanneer afstand houden niet mogelijk is wordt er een mondkapje gedragen. Bij klachten, verdenking of besmetting in de woning blijven desbetreffende deelnemers en/of vrijwilligers thuis. Aan vrijwilligers en overige externen wordt gevraagd om de QR-code te tonen. Buro Vee Tee heeft contact met vrijwilligers.
  • Countrylinedance groep. De country Line dance is helaas opgeheven. Het is onmogelijk om, gezien de aard van de dans, afstand te houden en overige maatregelen goed te op te volgen.
  • Het Mannenkoor Groot Schuylenburg is sinds de Corona-uitbraak begin 2020 niet meer bij elkaar gekomen. Op dit moment is deze activiteit nog niet gestart.
  • Sydney and Friends. Sydney and Friends heeft winterstop. Naar verwachting zullen in het voorjaar van 2022 de huifbedden weer gaan rijden.
  • De Klup. Alle cliënten mogen in principe weer naar de activiteiten van de Klup gaan. In de praktijk is het gebleken dat de Klup zich strikt aan de voorschriften houdt. Bij klachten, een verdenking of besmetting blijven desbetreffende cliënten thuis. Voor deelname van (zeer) kwetsbare cliënten vindt van tevoren overleg plaats met AVG/medische dienst. Contact loopt o.a. via Buro Vee Tee


 • Volg de landelijke richtlijnen. De Klup en ontmoetingsplekken zijn beperkt open. Niet alle activiteiten kunnen doorgang vinden en niet alle deelnemers kunnen tegelijk komen. Neem van te voren contact op over het aanbod en mogelijkheden.

 • Voor horeca op het woonzorgpark is geen coronatoegangsbewijs nodig voor de eigen medewerkers en cliënten. Bezoekers van buiten 's Heeren Loo wordt bij binnenkomst gevraagd naar hun coronapaspoort.

  Brasserie de Zon is open van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16:00 uur.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Er geldt een evenementenverbod. Vrijetijdsactiviteiten bij 's Heeren Loo zo veel mogelijk in de eigen vaste groep. Volg de landelijke maatregelen

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Reizen in woningverband is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Reizen is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Volg de landelijke maatregelen.

 • Clienten mogen weer naar de kapper, pedicure en andere contactberoepen. Ook zijn contactberoepen weer welkom op de woningen. Tot 17.00 uur, met chirurgisch mondmasker.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten. Bij een uitvaart is het aantal toegestane personen en verdere wensen afhankelijk van de gekozen locatie. Het strooiveld is onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor het verstrooien van de as van de overledene.

 • Kerkdiensten kunnen plaatsvinden volgens de geldende overheidsmaatregelen.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand en draag in de algemene ruimtes en wandelgangen een mondkapje.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • ’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat trainingen en scholing door kunnen gaan om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Geen informatie.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Het woonzorgpark is open voor passanten. De winkels zijn geopend voor bezoekers. We volgen de richtlijnen van het RIVM.

  De Brasserie blijft nog gesloten, uiteraard is bestellen en afhalen wel mogelijk.

  Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het Herinneringscentrum gesloten. Als de situatie verandert, communiceren we dat via de website en twitter (@codaapeldoorn).

  Het Cruyff Court is ook weer toegankelijk voor externen.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • In het openbaar vervoer en op de stations/perrons is een mondkapje verplicht. Bij zorgvervoer dragen we een chirurgisch mondkapje type II. Voor volwassenen geldt dat er minder mensen samen in een bus of taxi mogen voor zorgvervoer.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.

 • De schoonmaak vindt twee keer per dag plaats. Daar waar de clusters of cohorten van woningen vergroot worden, geldt dit ook voor de inzet van schoonmaakmedewerker.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Richtlijnen gebruik mondkapjes

  Wanneer de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, dragen de medewerkers een chirurgische mondneusmaskers type II. Op basis van een risicoafweging m.b.t. de ernst van de ziekte, snelle verspreiding, effectiviteit van PBM en psychosociaal welbevinden kan hier lokaal van afgeweken worden. Uiteraard kunnen artsen op basis van een risico inschatting in bepaalde situaties het preventief gebruik van PMB buiten de 1,5 meter adviseren.

  Aanvullend vragen we van medewerkers met verkoudheidsklachten (geen corona, negatieve PCR-test bij de GGD) om een mondkapje te dragen als ze naar hun werk gaan.

  Richtlijnen gebruik van handschoenen

  Het dragen van handschoenen is geen vervanging van handhygiëne. Een handschoen is een persoonlijk beschermingsmiddel dat beschermt tegen micro-organismen, veelal afkomstig van lichaamsvloeistoffen (b.v. urine, ontlasting, bloed). Handschoenen moet je alleen gebruiken:

  • Tijdens de verzorging van cliënten waarbij je mogelijk in contact komt met deze ‘vloeistoffen’, zoals tijdens het verschonen/ omgang met inco-materiaal, verzorging katheter of b.v. gebitsverzorging;
  • Bij aanwezigheid van bepaalde infectieziekten en bij resistente bacteriën zoals BRMO/MRSA COVID maar dan wederom meestal alleen tijdens de verzorging.

  Als er geen sprake is van COVID worden behalve dus op de momenten dat je in contact kan komen met lichaamsvloeistoffen, geen handschoenen gedragen, dit kan juist het risico verhogen dat COVID wordt verspreid door onjuist gebruik van handschoenen.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.