Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Apeldoorn

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 15-06-2021

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Voor woningen geldt een maximaal aantal bezoekers van 4 per dag per cliënt. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken. Als een cliënt in een groep woont, is afstemming over het tijdstip met de groepsleiding gewenst. Bezoek draagt binnen een mondkapje (type IIR). Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt volledig gevaccineerd zijn.

 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt volledig gevaccineerd zijn.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

 • Cliënten die volledig gevaccineerd zijn, kunnen naar werk of stage buiten ’s Heeren Loo.

 • Wanneer de client is gevaccineerd wordt dagbesteding zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt.

 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen in vaste groepen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling kennen geen beperkende maatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen wat betreft onze dienstverlening op externe scholen.

 • Het onderwijs binnen 's Heeren Loo is weer volledig opgestart.

 • Het onderwijs binnen 's Heeren Loo is weer volledig opgestart.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Ambulante dienstverlening kan weer fysiek geboden worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark kunnen open voor cliënten en externen zoals verwanten. Zo lang de landelijke voorwaarden worden gevolgd, kunnen bijvoorbeeld ouders/ verwanten weer meezwemmen. Medewerkers van Bewegingsagogie zijn hierbij in regie wat er mogelijk is.

 • Buro Vee Tee organiseert coronaproof activiteiten. Vrijetijdsclubs zoals country line dance, dansgroep Pierrot, de Schuyltamboers en het mannenkoor mogen ook weer activiteiten organiseren binnen de RIVM richtlijnen.

 • De Klup en ontmoetingsplekken zijn beperkt open. Niet alle activiteiten kunnen doorgang vinden en niet alle deelnemers kunnen tegelijk komen. Neem van te voren contact op over het aanbod en mogelijkheden.

 • Horeca kan naast de terrassen ook binnen open. Hierbij volgen we de landelijke richtlijnen. Brasserie de Zon is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Binnen de eigen groep kunnen activiteiten worden georganiseerd.

 • Indien er aan de RIVM maatregelen gehouden wordt is het mogelijk om uitstapjes te doen met cliënten. Het mondkapjesbeleid van s Heeren Loo- regio Apeldoorn geldt ook tijdens de uitstapjes. Begeleiders dragen dus op 1 ½ meter afstand een mondkapje. Niet alle gelegenheden zijn open. Sommige gelegenheden zijn beperkt toegankelijk. Neem van te voren contact op over het aanbod en mogelijkheden.

 • We verwachten dat bewonersvakanties vanaf september weer mogelijk zullen zijn conform de RIVM richtlijnen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten. Bij een uitvaart is het aantal toegestane personen en verdere wensen afhankelijk van de gekozen locatie. Het strooiveld is onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor het verstrooien van de as van de overledene.

 • Kerkdiensten kunnen plaatsvinden volgens de geldende overheidsmaatregelen.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de werkwijze inzet en instroom bij bezettingsproblemen bij corona. Inzetten van diverse doelgroepen uit de pool:

  • Vrijwilligers
  • Extra handen voor de zorg
  • Neem contact op met het landelijke instroom team

  Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden op meerdere werkplekken.

 • Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden.

 • Stages vinden plaats binnen dezelfde vaste groep.

 • Inzet van vrijwilligers is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen zich hierbij ook aan de PBM-richtlijnen te houden. Vrijwilligers zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste groepen/ cliënten.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Medewerkers in de ondersteunende diensten binnen ’s Heeren Loo werken zoveel mogelijk thuis.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Deze trainingen vinden fysiek plaats.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Het ontvangen van externe groepen scholieren binnen de zorginstelling is niet mogelijk. Informatie aan leerlingen wordt digitaal aangeboden. Maatschappelijke stages zijn niet mogelijk.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Het woonzorgpark is open voor passanten. We volgen de RIVM richtlijnen en hanteren een groepsgrootte van maximaal 4 personen.

  Het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is weer open voor publiek. Het bezoeken van het Herinneringscentrum kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt via de website www.apeldoornschebosch.nl of door een bericht te sturen naar: bezoek@apeldoornschebosch.nl

  Het Cruyff Court is ook weer toegankelijk voor externen.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten kunnen gebruik maken van het vervoer conform de richtlijnen van de overheid en vervoersbranche.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af.

 • De schoonmaak vindt twee keer per dag plaats. Daar waar de clusters of cohorten van woningen vergroot worden, geldt dit ook voor de inzet van schoonmaakmedewerker.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.