Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Gelderland Midden

Naast de geldende maatregelen kan ook nog steeds per cliënt of woning een afwijkende maatregel worden gehanteerd. Dit gebeurt in afstemming met het regionale crisisteam, de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Horecalocaties zijn geopend volgens geldende landelijke maatregelen: 

De Roek:
zaterdag en zondag, tussen 11.30 en 16.30 uur.

Het Hart:
maandag tot en met vrijdag, tussen 10.00 en 15.00 uur bij goed weer.

Binnen bestellen en ophalen.

Vragen?
Heb je als cliënt of verwant vragen n.a.v. de geldende maatregelen? Stel deze dan aan de betrokken begeleider. 

Blijf ook denken aan de basisregels.


Laatste update: 08-06-2021

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

House light
Facilitair - Vastgoed

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Voor woningen geldt een maximaal aantal bezoekers van 4 per dag per cliënt. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken. Als een cliënt in een groep woont, is afstemming over het tijdstip met de groepsleiding gewenst. Bezoek draagt binnen een mondkapje (type IIR). Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt volledig gevaccineerd zijn.

 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt volledig gevaccineerd zijn.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen en in vaste groepen.
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen en in vaste groepen.

 • Geen informatie.
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt en in vaste groepen.
 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen in vaste groepen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.
 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen in vaste groepen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling kennen geen beperkende maatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen wat betreft onze dienstverlening op externe scholen.

 • Het onderwijs binnen 's Heeren Loo is weer volledig opgestart.

 • Het onderwijs binnen 's Heeren Loo is weer volledig opgestart.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Ambulante dienstverlening kan weer fysiek geboden worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Geen informatie.
 • Geen informatie.
 • Sportfaciliteiten op het woonzorgpark zijn open voor cliënten en externen volgens de landelijke richtlijnen.

 • Gezamenlijke activiteiten kunnen alleen worden georganiseerd binnen een cohort/vaste groep.

 • Horeca: terras is open voor cliënten, verwanten en passanten. De Roek zaterdag en zondag van 11.30-16.30 uur. Het Hart maandag t/m vrijdag van 10.00 -15.00 uur -> zelfbediening. Binnen ophalen, houdt u aan de maatregelen als 1,5 meter afstand, mondkapje op en handhygiëne.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Binnen de vaste groep kunnen activiteiten worden georganiseerd. Deze groepen worden op termijn uitgebreid naar grotere, vaste groepen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Wanneer de hele groep volledig gevaccineerd is, kan er binnen Nederland worden gereisd. Volg daarbij de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten. Bij een kerkdienst maximaal 100 personen. Als de uitvaart plaatsvindt in Het Hart, is daar ruimte voor 30 personen.

 • Om iedereen te kunnen bereiken blijven de vieringen van het team geestelijk verzorging online in afwachting van verdere versoepeling na de zomer.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Flexmedewerkers kunnen worden ingezet binnen vaste groepen. Volg de werkwijze inzet en instroom bij bezettingsproblemen bij corona. Inzetten van diverse doelgroepen uit de pool:

  • Vrijwilligers
  • Extra handen voor de zorg
  • Neem contact met het landelijke instroom team

  Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden op meerdere werkplekken.

 • Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden.

 • Stages vinden plaats binnen dezelfde vaste groep.

 • Inzet van vrijwilligers is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen zich hierbij ook aan de PBM-richtlijnen te houden. Vrijwilligers zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste groepen/ cliënten.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Medewerkers in de ondersteunende diensten binnen ’s Heeren Loo werken zoveel mogelijk thuis.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • De kinderboerderij en horeca is geopend voor cliënten, verwanten en passanten.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Deze trainingen vinden fysiek plaats.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is. We geven teams elk kwartaal de mogelijkheid voor een fysieke teambijeenkomst.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten kunnen gebruik maken van het vervoer conform de richtlijnen van de overheid en vervoersbranche.

 • Geen informatie.
 • Bij de planning van de schoonmaak wordt rekening gehouden met de vaste groepen. Daar waar de clusters of cohorten van woningen vergroot worden, geldt dit ook voor de inzet van schoonmaakmedewerkers.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.